Články a rozhovory - Komentáře a projevy

ČEZ zůstává mimo pravomoc NKÚ, ostatní státní firmy podléhají kontrole

Ve sněmovně jsme projednávali a hlasovali, zda NKÚ bude smět kontrolovat podniky se státní účastí, například ČEZ a Lesy České republiky.

Karolína Peake porušuje zákon i v prkotinách

14. června Karolína Peake řekla: “Chceme řešit změnu zasedacího pořádku, ale rádi bychom to uskutečnili ve chvíli, kdy už budeme mít vlastní klub. Klub Věcí veřejných už existuje, ale my ještě ustavený klub nemáme.”

Moje řeč ve Sněmovně – nz. o obecní policii

Další z mých příspěvků v Poslanecké sněmovně se týkal zákona upravujícího fungování městských policií. Trend je dnes takový, že městská policie má čím dál větší pravomoci, podle mě to však není dobře a měly by se jí začít naopak omezovat.

Moje řeč na zasedání pléna Poslanecké sněmovny PČR

Rád bych se podělil o následující příspěvek, který jsem přednesl toto úterý na 49. schůzi Poslanecké sněmovny. Týká se velmi závažného problému s nemocnicemi v našem kraji, konkrétně nemocnice v Semilech a v Tanvaldu.

Komentář k aktivitám umělecké skupiny Ztohoven

Zveřejnění mého 17 let veřejného čísla mi nevadí, právě naopak. Je možné, že někdo číslo zneužije, zatím však nemám jedinou negativní odezvu.

Poslanecká sněmovna – projev XV. konference

Vážené kolegyně a kolegové, když jsem přijal pozvání Věcí veřejných a poprvé mezi Vás přišel v roce 2009 na Žofínskou konferenci, viděl jsem mladé lidi nabité neuvěřitelným nadšením a elánem. Nechal jsem se jím strhnout. Od samého začátku mi bylo ctí a potěšením s Vámi spolupracovat a musím říct, že se tyto mé pocity stupňují.

Projev Petra Skokana u příležitosti zakončení dostavby kanalizace v Kamenickém Šenově

Vážené dámy a pánové, milí hosté,   Dovolte mi, abych Vás jako zástupce orgánů Severočeské vodárenské společnosti přivítal na slavnostním setkání – na zakončení realizace Dostavby kanalizace v Kamenickém Šenově.   Stavba je součástí původního projektu „Čistá Ploučnice“.

Projev Petra Skokana ze XIII. konference Věcí veřejných

Vážené dámy, vážení pánové, Všechny cesty vedou do Říma. Po řadě cest a z různých směrů jsme přijeli dnes sem, na XIII. konferenci Věcí veřejných. A právě tady a teď stojíme na Politickém rozcestí a já vidím, že odsud, z Hradce, vedou pouze tři cesty:   A)     Cesta první, nejjednodušší a nejkratší a vzrušující vede k „5 minutám slávy“ 

Projev u příležitosti zakončení rekonstrukce ČOV Nový Bor

Vážené dámy a pánové, milí hosté,   Dovolte mi, abych Vás jako zástupce orgánů Severočeské vodárenské společnosti přivítal na slavnostním setkání – na zakončení realizace stavby Rekonstrukce čistírny odpadních vod Nový Bor.   Rekonstrukce zdejší čistírny odpadních vod s kapacitou přes 13 000 ekvivalentních obyvatel vyřeší čištění odpadních vod v souladu s novou přísnější legislativou pro město Nový Bor a případně i pro další obce, což představuje další krok naší společnosti k naplněnípožadavků evropské Směrnice o čistění městských odpadních vod.

Projev z konference – ČR dopravní uzel Evropy

Role Hospodářského výboru PSP při schvalování rozpočtu SFDI   Jak probíhá příprava rozpočtu? Sestavení návrhu SFDI, MD ve spolupráci s jednotlivými příjemci. Směrná čísla pro rozpočet SFDI stanovuje MF.