Karolína Peake porušuje zákon i v prkotinách

14. června Karolína Peake řekla: “Chceme řešit změnu zasedacího pořádku, ale rádi bychom to uskutečnili ve chvíli, kdy už budeme mít vlastní klub. Klub Věcí veřejných už existuje, ale my ještě ustavený klub nemáme.”

Dle zákona o jednacím řádu sněmovny je k ustavení poslaneckého klubu potřeba nejméně deseti poslanců. Tolik poslanců strana LIDEM nemá. Přesto chce diktovat, kde smějí sedět členové poslaneckého klubu Věcí veřejných a kde zasedne LIDEM.

Nedalo mi to a v rozpravě k návrhu změn zasedacího pořádku 13. prosince jsem vystoupil a mimo jiné řekl: „Já to hlasování o zasedacím pořádku vidím jako naprosto zásadní a symbolické, byť se to komukoliv může zdát sebevíce legrační. Těmito kroky schvalujete, že vše je povoleno nehledě na zákon, že vše je jen předmětem svévolného výkladu a že už ani zcela elementární pravidla, navíc zakotvená v jednacím řádu naší komory, nejsou pro nás závazná.“

Komentáře jsou zavřeny.