Projev Petra Skokana ze XIII. konference Věcí veřejných

Vážené dámy, vážení pánové,

Všechny cesty vedou do Říma. Po řadě cest a z různých směrů jsme přijeli dnes sem, na XIII. konferenci Věcí veřejných. A právě tady a teď stojíme na Politickém rozcestí a já vidím, že odsud, z Hradce, vedou pouze tři cesty:

 

A)     Cesta první, nejjednodušší a nejkratší a vzrušující vede k „5 minutám slávy“ a znamená prosadit tvrdou reformu bez ohledu na voliče.
Razit heslo „Nikdo není moudřejší než politik“ a doufat, že po nás zbude nějaký pomník. Říci si na rovinu, že jsme strana na jedno volební období.

 

B)     Cesta druhá, tichá a klidná … můžeme Mlčet a doufat, že se situace nějak uklidní. Doufat, že voliči časem zapomenou. Přejít do pasivity. Případně vystoupit z vlády. Nevěřím však, že to nám přinese hlasy.

 

C)     Třetí cesta je nejnáročnější. Vyžaduje být aktivní. Pokračovat v započaté práci i v dalším volebním období. Stabilizovat stranu. Naslouchat voličům. Prosazovat moderní politiku.

 

Můj pohled

Když se dívám na tyto tři cesty a vím, že chceme být politickým subjektem plnohodnotným a významným, tak musíme stabilizovat stranu, naslouchat voličům a prosazovat moderní politiku. K moderní politice patří schopnost oslovit voliče a pracovat s nimi. V moderní politice nemá pasivita místo, je potřeba jít našim voličům naproti.

 

Je potřeba říci Kdo jsou naši voliči?

Možná bych měl spíše říci, koho jsme schopni oslovit? Nemám zde dostatek času na složité analýzy. Budu tedy stručný, já se domnívám, že jsou to moderní lidé, které oslovuje moderní aktivní politiku. Na začátku volební kampaně do parlamentu jsme si dali předsevzetí, že budeme bojovat s dinosaury. Přesvědčili jsme voliče naším programem. Já to vnímal tak, že VV nabízí moderní politiku, kterou si lidé přejí. Nyní naše příznivce ztrácíme. Kromě mediálních kauz, však musím říci, že i díky tomu, že se nám nedaří dostatečně silně prosazovat náš program. A s tím je potřeba něco nutně udělat.

 

Zpátky k našim voličům, dovolím si stručný pohled na voličské spektrum, které dnes dělíme na levici, pravici a střed. Nechci se nyní podrobně věnovat termínům levice a pravice. Už vůbec si netroufám hodnotit kdo je levý šibal a kdo ten pravý? Kdo je levý kmotr a kdo pravý? Raději se zastavím u termínu středová strana. Kam dnes patří VV? Jsou VV středová strana? Co to vlastně znamená být středová strana?

Obávám se, že být středový zavání nečitelností, jak před chvílí řekla Karolína Peake. Voliči netuší, jak se strana zachová, kam se přikloní. Schází předvídatelnost. To není dobrý signál.

 

 

Kam tím mířím? 

Řadoví voliči dnes nerozlišují levici a pravici !!! Říkají jednoduše, toto politické rozhodnutí je dobré a toto špatné. Nikoliv levicové či pravicové. Parlamentní volby nám ukázaly, že voliče lze získat moderní politikou, což se nám povedlo, v tomto úsilí bychom neměli přestat.

 

Proto navrhuji:

Nedržme se terminologie středová strana. Nabídněme našim voličům moderní politiku. Nesoustřeďme se na nečitelný termín střed. Komunikačně se potřebujeme vyhranit a být srozumitelní. Tento prostor nám terminologie středová politika příliš nenabízí. Moderní politika nám dává prostor prosazovat rozumná a voličsky přijatelná řešení, bez ohledu na to zdali je pravicové či levicové. Moderní politika je o tom co chtějí voliči. My se pokládáme za stranu přímé demokracie, která je schopná pružně reagovat na potřeby voličů, takže se držme této naší vyjímečnosti.

 

Když bych to nyní shrnul odborně, tak naší misí by mělo být prosazování moderní politiky. Naší vizí by měla být usilování o to, aby se VV staly předvídatelnou, důvěryhodnou , stabilní stranou. Což v praxi mimo jiné znamená – Sjednotit stranické výstupy a analyzovat jejich dopady !!! Voliči jsou dnes otrávení nepopulárními opatřeními bez vysvětlení, bez řádné komunikace. Na to bychom si měli dát pozor.

 

Na závěr bych připomenul tři pilíře, na které bychom se měli zaměřit.

 

1)     Technický – definování struktury strany, nové stanovy, vytvoření funkční organizace včetně mezistupňů. Na tom se nyní pracuje. Ale sem patří také získání nových členů.

 

2)     Politický – dělání politických rozhodnutí. Musí se jasně deklarovat, co se bude prosazovat či hájit a čemu se vyhneme. Vše by mělo být v souladu s naším programem.

 

3)     Marketingový – získávat zpětnou vazbu od voličů. Ale také předjímat jak zareagují voliči na důležitá politická rozhodnutí. Zde je potřeba mít analytický tým, který bude upozorňovat na dopady, které budou mít politická rozhodnutí. Ne všechna – často i dobrá a velmi potřebná- rozhodnutí jsou pozitivně vnímána veřejností. (Viz reformy, povodňová daň, snížení mezd, propouštění úředníků, zákaz handsfree.)

 

Skokan Petr
petrskokan@petrskokan.cz

Komentáře jsou zavřeny.