Články a rozhovory - Komentáře a projevy

Reakce hejtmana na návštěvu ministra životního prostředí Libora Ambrozka v Libereckém kraji

Po přečtení několika článků o nedávné návštěvě ministra životního prostředí Libora Ambrozka v našem kraji, mne s trochou nadsázky napadá jediné – host do domu, hůl do ruky. Ačkoliv chápu, že se blíží volby a každý volební hlas se hodí, přesto jsem nevěřil vlastním očím, když jsem si přečetl ministrovo vyjádření: „Liberecký kraj by měl přehodnotit, zda potřebuje dálnici právě v této oblasti, jejíž hlavní devizou je turistický ruch.“ 

Odměňování přísedících u soudu

S podnětem ohledně odměňování přísedících u soudu jsem se v únoru obrátil na ministra spravedlnosti, neboť to podle mého názoru zcela nevyhovujícím způsobem upravuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 44/1992 o náhradách za vykonanou práci. Je proto na čase vyhlášku novelizovat. Jinak bude pro obce a kraje volba přísedících stále větším problémem. Ačkoliv vyhláška nějakým způsobem (a podle mého názoru především v případě osob samostatně výdělečně činných nedostatečně) řeší náhradu ušlého výdělku přísedících, kteří jsou výdělečně činní, realitou je, že většina přísedících jsou důchodci mající více času a koneckonců i nejvíce životních zkušeností opravňujících k tomu, aby člověk zasedl po boku soudce do senátu a učinil za dost spravedlnosti.

Odměňování přísedících u soudu

Již čtvrtým rokem spadá do kompetencí zastupitelstva samosprávných krajů volba přísedící krajských soudů. V Libereckém kraji této problematice věnujeme značnou pozornost, neboť si uvědomujeme, že bez dostatečného počtu kvalitních přísedících nemohou soudy vykonávat svoji činnost. Získat kvalitního přísedícího, který by třeba i několik na sebe navazujících volebních období tuto činnost vykonával, je však problém.

Schválen investiční plán 2006 Severočeské vodárenské společnosti

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. (dále SVS) schválilo, po předchozím projednání a schválení dozorčí radou, investiční plán společnosti pro rok 2006 v rekordní výši téměř 1,1 miliardy korun. Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2006 je plánován ve výši 1 095 720 tisíc korun. Tato částka je kryta ve výši 935 331 tisíc korun z vlastních zdrojů společnosti, ostatními zdroji jsou dotace z Fondu soudržnosti v celkové výši 125 000 tisíc korun, dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v celkové výši 16 763 tisíc korun a zvýhodněná půjčka od tohoto fondu v celkové výši 18 626 tisíc korun.