Moje řeč ve Sněmovně – nz. o obecní policii

Další z mých příspěvků v Poslanecké sněmovně se týkal zákona upravujícího fungování městských policií. Trend je dnes takový, že městská policie má čím dál větší pravomoci, podle mě to však není dobře a měly by se jí začít naopak omezovat.

Jako důkaz si dovoluji zveřejnit část z § 19 navrhované novely zákona o obecní policii, který se jmenuje použití psa. “Strážník, který při plnění úkolů používá psa, musí znát povely a pokyny směřující k ovládání psa. Pes, kterého strážník k plnění úkolů používá, musí být ovladatelný. Způsobilost strážníka k používání psa a způsobilost psa k použití podle odstavce 1 musí být ověřena policií.”

Dále tento paragraf říká:

Ministerstvo stanoví vyhláškou:

a) podrobnosti požadavků kladených na strážníka používajícího při plnění úkolů psa a požadavků kladených na psa podle odstavce 2,

b) ministerstvo stanoví vyhláškou způsob a organizaci ověřování způsobilosti strážníka k používání psa a způsobilosti psa k použití.”

c) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob stanovení náhrady nákladů policie za ověření způsobilosti strážníka k používání psa a způsobilosti psa k použití.”

 

Na závěr ještě doplním stenozáznamem mého krátkého komentáře k tématu:

Poslanec Petr Skokan: Děkuji za udělení slova. Nejsem překvapen na rozdíl od svého předřečníka, ale potěšen, protože v kolegovi Stanjurovi se projevil starosta s praktickými zkušenostmi. Tyto – s odpuštěním – ptákoviny bychom tady neměli schvalovat. Jsem rád, že i koalice dovede uznat, že nám sem předložila něco, co není úplně super. Děkuji za ten projev praxe, který zvítězil nad politikařením.

Komentáře jsou zavřeny.