Moje řeč na zasedání pléna Poslanecké sněmovny PČR

Rád bych se podělil o následující příspěvek, který jsem přednesl toto úterý na 49. schůzi Poslanecké sněmovny. Týká se velmi závažného problému s nemocnicemi v našem kraji, konkrétně nemocnice v Semilech a v Tanvaldu.


Poslanec Petr Skokan: Dobrý den. Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl požádat o zařazení nového bodu a tím bodem je zařazení Informace ministra zdravotnictví o nesystematičnosti a omezování zdravotnických služeb turnovské nemocnice na úkor nemocnice v Semilech a dále rušení nemocnice v Tanvaldu a vysvětlení netransparentnosti a nekoncepčnosti uzavírání nemocnic či oddělení v Libereckém kraji jako takovém.

Celkem osm nemocnic je v Česku od ledna odsouzeno již k zániku. Například v mém Libereckém kraji se jedná o omezení péče nemocnice v Tanvaldu, dále Panochova nemocnice v Turnově a dalších 12 nemocnic v České republice má dostat pouze omezené smlouvy na tři roky pro některá klíčová oddělení, což je pro jejich další rozvoj naprosto kritické. Nejde o to, že se nemá šetřit. Jde o to, aby se šetřilo opravdu, aby nad úspornými opatřeními, která budou bolet tu či jinde, měli občané možnost kontroly.

Konkrétně jde o toto. Když se tiše mnoho měsíců na Ministerstvu zdravotnictví připravuje rušení nemocnic a na některých odděleních v nemocnicích, tak proč zároveň tu máme během této vlády smlouvu, která rozšiřuje služby například v semilské nemocnici, kam jsou následně přesunuty služby na úkor turnovské nemocnice? Možná, že to tak má být, ale možná, že mohou existovat obě dvě nemocnice.

Pochybnosti jsou dány tím, že smlouvy mezi nemocnicemi jsou udělovány netransparentně. Okamžitě se zde vyrojily spekulace o Janu Farském. Ten je jednak ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny, starostou Semil a zároveň poslancem klubu TOP 09, ve kterém je i pan ministr Heger. Byla by situace jiná, pokud by město Turnov mělo svého poslance za TOP 09, a tedy stranického společníka pana ministra? Nebylo jednání poslance pana Farského účelové, když se jednalo na správní radě VZP o odvolání ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny? On se však nedostavil, a tak projevil jistý vděk nad tím, že mu vyhověl pan odcházející Horák se smlouvou, kterou podepsala Nemocnice v Semilech se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

Věci veřejné naprosto odsuzují tento netransparentní postup. Tím dochází k omezení a rušení nemocnic nejen v Libereckém kraji. Je třeba, aby byly zveřejněny smlouvy mezi nemocnicemi a pojišťovnami, je třeba, abychom se tak vyhnuli možnému podezření z politických tlaků, a také zapojit zástupce odborného personálu pacientů a místní samosprávy, kteří by se na rozhodování o zachování nebo naopak rušení některých nemocnic měli podílet. (Velký hluk v sále. Poslanec Skokan přestal hovořit a čeká, až se poslanci v sále uklidní.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Skokan: Já čekám, až pan předseda ODS si to tam dopoví se svými kolegy a kolegyněmi, a hned navážu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dámy a pánové, prosím, věnujme pozornost panu poslanci Skokanovi.

 

Poslanec Petr Skokan: Teprve poté je možné koncepčně, transparentně a veřejně rozhodnout o tom, kde a co se má případně zrušit, a možná, že se ukáže, že se nemusí zrušit ani jedna nemocnice.

Já vám děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pan poslanec Skokan žádá zařadit na úterý před pevně zařazené body. Znamená to tedy, že to chcete jako první bod, pane poslanče. Jako první bod je návrh grémia. Pokud budete trvat na tom prvním bodu, tak je to komplikované. Chci vás požádat, zda byste modifikoval svůj návrh po pevně zařazených bodech dnes.

 

Poslanec Petr Skokan: Netrvám na tom, paní předsedkyně, a samozřejmě podle vašeho praktického uvážení tedy navrhuji jako druhý bod. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Po pevně zařazených bodech by to byl teď již čtvrtý bod, podle toho, jak bude probíhat hlasování. Děkuji.

 

Komentáře jsou zavřeny.