Články a rozhovory - Komentáře a projevy

Volil bych Václava Klause

Jako většina občanů České republiky nemohu hlasovat při volbě prezidenta. To mi však nebrání, abych vyjádřil svůj názor. Jak bych tedy 8. února hlasoval a proč? Zřejmě nikoho neohromím, když řeknu, že bych v prezidentské volbě ze dvou kandidátů podpořil Václava Klause.

Stanovisko k výzvě regionální rady

Od rozdělané práce odcházím nerad, ale musím akceptovat výzvu Regionální rady Občanské demokratické strany Libereckého kraje. Tím přijímám kandidaturu do Senátu Parlamentu ČR za volební okrsek č. 36. Volby za tento volební okrsek budou probíhat souběžně s krajskými volbami roku 2008.

Špatný zákon by mohl elektronickou cestu spíš zablokovat

Zlevnit, zjednodušit a zrychlit nejenom komunikaci občanů a podnikatelských subjektů s úřady, ale i mezi samotnými orgány veřejné moci, je podle ministerstva vnitra smyslem návrhu nového zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentu. I když řada právních předpisů umožňující elektronickou komunikaci s orgány veřejné správy již existuje, ministerstvo je nepovažuje za dostačující pro jejich  obecnou anebo naopak příliš specializovanou povahu upravující komunikaci pouze v určitých agendách. Návrh zákona, který jsme obdrželi koncem října od ministerstva k připomínkování, proto řeší podmínky zavedení a využívání institutu tzv. datových schránek, které by veřejnosti, firmám i úřadům měly do budoucna  sloužit k doručování a vyzvedávání jakýchkoliv úředních dokumentů v elektronické podobě.

Poznámka na aktuální téma

Ministerstvo obrany chce z šesti záchranných praporů, které pomáhají při mimořádných událostech zachovat v nynější podobě jen dva. Zůstat by měly pouze v Rakovníku a Olomouci. Prapor v Kutné Hoře chce ministerstvo zrušit, ostatní tři by měly dostat jinou funkci.

Hejtman Petr Skokan: Prezidentka Katka Neumannová teď běží za nás za všechny

Liberecký kraj i nadále podporuje pořádání Mistrovství světa v klasických lyžařských disciplínách v Liberci v roce 2009. „Vyřešení personálního problému ve výkonném výboru a nástup Kateřiny Neumannové do čela organizačního výboru MS 2009 bereme jako překonání jedné z mnoha překážek ke zdárnému průběhu lyžařského mistrovství světa. Kateřina Neumannová v roli prezidentky organizačního výboru teď běží za nás za všechny.

Hejtman Petr Skokan: Dohady poškozují pořadatelství MS v lyžování 2009

Pokud by se Mistrovství světa v klasických lyžařských disciplínách v Liberci v roce 2009 nekonalo, byla by to podle názoru hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana ostuda celostátního a možná i celosvětového dopadu, kterou bychom těžko napravovali. „Částku, kterou po rozvaze předložil organizační výbor MS v klasických lyžařských disciplínách, považuji po prověření situace za potřebnou. Domnívám se, že bez těchto finančních prostředků nebude možné mistrovství světa uspořádat.

Jsem pro Čechy olympijské

Jako kluk jsem snil, jaké by to bylo, kdyby se olympijské hry mohly odehrát také v české kotlině. Mohl bych tak sedět přímo v hledišti a fandit nejlepším sportovcům z celého světa, které jsem tolik obdivoval. Tenkrát jsem si při sledování černobílého přenosu na malé televizní obrazovce myslel, že jde o nesplnitelnou představu.

Budu fandit oběma týmům

Když se na mne Česká televize obrátila, že by právě v našem kraji chtěla odstartovat Výzvu, okamžitě jsem byl pro. Považuji to za výbornou prezentaci pro celý Liberecký kraj. Zejména pak pro oba soutěžící.

Vyjádření hejtmana Libereckého kraje k otázce obnovení těžby uranu

O problematiku těžby uranové rudy se intenzivně zajímám. Již několikrát jsem proto navštívil nejenom strážské Diamo, abych se seznámil s likvidací následků těžby v této oblasti, ale vloni jsem se podíval i do podzemí jediného funkčního uranového dolu v Dolní Rožínce. Otázku obnovení těžby uranu považuji za výhradně strategickou záležitost státu.

Stanovisko hejtmana Libereckého kraje k olympiádě

S ohledem na sportovní tradice, vynikající lidský potenciál i ekonomické zázemí má Česká republika na to, aby dokázala uspořádat letní olympijské hry. Úspěšně a se ctí. Fandím proto Praze, aby jí vyšla kandidatura na pořadatelství.