Projev Petra Skokana u příležitosti zakončení dostavby kanalizace v Kamenickém Šenově

Vážené dámy a pánové, milí hosté,

 

Dovolte mi, abych Vás jako zástupce orgánů Severočeské vodárenské společnosti přivítal na slavnostním setkání – na zakončení realizace Dostavby kanalizace v Kamenickém Šenově.  

Stavba je součástí původního projektu „Čistá Ploučnice“. Rozsáhlá dostavba kanalizačního systému v Kamenickém Šenově umožní odvádění splaškových vod a jejich následné čištění v souladu s novou přísnější legislativou na  čistírně odpadních vod v nedaleké České Kamenici.

Investorem stavby v celkovém finančním objemu téměř 77 milionů korun (vč. DPH) je Severočeská vodárenská společnost. Chci na tomto místě vyjádřit poděkování za podporu této stavby z národních zdrojů. Stavba je totiž spolufinancována formou dotace Ministerstva zemědělství ve výši 35%. Ministerstvo zemědělství navíc dotuje úroky úvěru od ČSOB. Dalších 10% představuje dotace Libereckého kraje. Kéž by nám také z evropských fondů byly takto promptně poskytovány přislíbené dotace pro ostatní stavby projektu Čistá Ploučnice!

Stavba měla původně být hotova již koncem května. Harmonogramem však zamíchaly loňské srpnové povodně. Stavby se naštěstí dotkly jen okrajově. Veškeré kapacity zhotovitele však byly odvolány k likvidaci povodňových škod v Libereckém kraji. Chci závěrem poděkovat všem, kdo se spolupodíleli na přípravě i realizaci této rozsáhlé a náročné stavby, u které se podařilo dodržet rozpočet i posunutý termín dokončení.

 

 

Údaje ze smlouvy o dílo:

Termín realizace:        Od 1. dubna 2010 do 31. července 2011 

Investor:                       Severočeská vodárenská společnost a. s.

Zhotovitel:         Sdružení SYNER – JSS – Kamenický Šenov“, které tvoří Syner s. r. o.
a Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

Inženýr stavby:            Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., TDS Česká Lípa

Generální projektant: Severočeská vodárenská inženýrská společnost, spol. s r. o.

Provozovatel:              Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Cena díla celkem:        63 275 829,- Kč (bez 20 % DPH), tj. 76 milionů korun vč. DPH

   z toho dotace Ministerstva zemědělství ČR 22,1 mil. Kč (35%)

              dotace Libereckého kraje 6,3 mil. Kč (10%)

              zvýhodněný úvěr od ČSOB s dotací na úroky od MZe 28,4 mil. Kč

 

Jedná se o vybudování přes  7 150 metrů nové vodotěsné oddílné splaškové kanalizace (stoky + odbočení) a přes 270 nových splaškových kanalizačních přípojek. Původní jednotné staré stoky jsou ponechány v provozu jako stoky dešťové, vyústěné do Šenovského potoka. V některých ulicích souběžně proběhla rekonstrukce 2 320 metrů starých vodovodních řadů.

Skokan Petr
petrskokan@petrskokan.cz

Komentáře jsou zavřeny.