Projev u příležitosti zakončení rekonstrukce ČOV Nový Bor

Vážené dámy a pánové, milí hosté,

 

Dovolte mi, abych Vás jako zástupce orgánů Severočeské vodárenské společnosti přivítal na slavnostním setkání – na zakončení realizace stavby Rekonstrukce čistírny odpadních vod Nový Bor.  

Rekonstrukce zdejší čistírny odpadních vod s kapacitou přes 13 000 ekvivalentních obyvatel vyřeší čištění odpadních vod v souladu s novou přísnější legislativou pro město Nový Bor
a případně i pro další obce, což představuje další krok naší společnosti k naplněnípožadavků evropské Směrnice o čistění městských odpadních vod.

Mám pro vás pozitivní sdělení: Stavba byla od zhotovitele převzata podle schváleného harmonogramu koncem dubna a je zahájen její zkušební provoz. Rovněž smluvně daná cena díla byla dodržena. Investorem stavby v celkovém finančním objemu 125 milionů korun (vč. DPH) je Severočeská vodárenská společnost. Stavba má být spolufinancována v rámci Operačního programu Životní prostředí, kam je již podána a zaregistrována žádost o dotaci. Ta se očekává ve výši téměř 40 milionů korun z Fondu soudržnosti EU a 4 miliony korun ze Státního fondu životního prostředí ČR.

A nyní připomenutí všední reality: Stavbu dosud financuje jen Severočeská vodárenská společnost a nevíme, zda pro tuto stavbu – stejně jako pro řadu dalších – nakonec uvedenou dotaci obdržíme. Tato možnost totiž platí jen do konce zkušebního provozu, což je v případech některých dříve dokončených čistíren odpadních vod již ve druhé polovině tohoto roku, a v případě této čistírny za necelý rok.

Závěrem: Upřímně děkuji všem, kdo se na přípravě a realizaci této významné stavby podíleli a přeji, ať je její zkušební a posléze i řádný provoz úspěšný a bezproblémový.

 

 

Údaje ze smlouvy o dílo:

Termín realizace: Od 29. října 2009 do 30. dubna 2011 

Investor: Severočeská vodárenská společnost a. s., Teplice

Zhotovitel: Sdružení Nový Bor ČOV – SMP – Kunst, které tvoří společnosti SMP CZ, a. s.
a Kunst, s. r. o.

Inženýr stavby: Garnets Consulting a. s.

Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace a. s., Teplice

Provozovatel: Severočeské vodovody a kanalizace a. s., Teplice

Cena díla celkem: 105 milionů korun bez 19% DPH, tj. 125 milionů korun vč. DPH

Obsah projektu: Komplexní rekonstrukce mechanicko-biologické ČOV z roku 1980 s kapacitou
13 400
 EO (ekvivalentních obyvatel). Čistí odpadní vody přiváděné z města Nový Bor, výhledově bude možné připojit i další obce (Sloup v Čechách, Janov a Radvanec).

 

Skokan Petr
petrskokan@petrskokan.cz

Komentáře jsou zavřeny.