Články a rozhovory - Komentáře a projevy

Projev Petra Skokana u příležitosti Dne vody v Teplicích

Vážené dámy a pánové, starostky a starostové, primátoři, milí hosté, za několik dní – 22. března – slavíme Světový den vody. Jeho hlavním smyslem je připomenout lidstvu význam vody a nutnost ochrany vodních zdrojů.

Projev Petra Skokana u příležitosti slavnostního zahájení rekonstrukce ČOV v Hradčanech u Mimoně

Vážené dámy a pánové, milí hosté, Dovolte mi, abych Vás jako zástupce orgánů Severočeské vodárenské společnosti přivítal na slavnostním setkání – na zahájení realizace stavby Rekonstrukce čistírny odpadních vod Hradčany a přečerpávání z Mimoně na čistírnu Hradčany.  Severočeská vodárenská společnost od vstupu České republiky do Evropské unie usiluje o naplnění požadavků evropské Směrnice o čistění městských odpadních vod.

Projev Petra Skokana u příležitosti slavnostního zakončení rekonstrukce ČOV v Doksech

Vážené dámy a pánové, milí hosté,   Dovolte mi, abych Vás jako zástupce orgánů Severočeské vodárenské společnosti přivítal na slavnostním setkání – na zakončení realizace projektu Rekonstrukce čistírny odpadních vod Doksy- Staré Splavy.   Severočeská vodárenská společnost usiluje od vstupu České republiky do Evropské unie o naplnění požadavků evropské Směrnice o čistění městských odpadních vod.

Projev Petra Skokana u příležitosti slavnostního zahájení rekonstrukce ČOV ve Šluknově

Vážené dámy a pánové, milí hosté,   Dovolte mi, abych Vás jako zástupce orgánů Severočeské vodárenské společnosti přivítal na slavnostním setkání – na zahájení realizace stavbyRekonstrukce čistírny odpadních vod Šluknov.   Severočeská vodárenská společnost od vstupu České republiky do Evropské unie usiluje o naplnění požadavků evropské Směrnice o čistění městských odpadních vod.

Petr Skokan: Ztráta ideálů

Pokud ztratíme hodinky, nebo klíče, máme šanci , že je uslyšíme břinknout o zem Pokud nám je někdo ukradne…. Zapomeneme , něco necháme ležet, je šance, že to někdo najde   Že jsme přišli o ideály jen tak nelze zjistit. Ani zkouškou, Nechybí při inventuře, nezůstane po nich prázdný regál, skříň, noční stolek.

Petr Skokan: Líbí se mi poslední úpravy z pera Nečasova ministerstva

Poprvé se ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas o své  představě zavedení týdenního volna pro otce novorozenců zmínil přesně před rokem. Ačkoliv já osobně otcovskou dovolenou zatím nepotřebuji (i když do budoucna to nevylučuji),  jako čtyřnásobný tatínek oceňuji, že tato úprava byla zahrnuta do navrhovaných změn spolu s dalšími zajímavými novinkami, které by měly usnadnit život rodičů malých dětí.

Petr Skokan: Zrušení záchranných praporů znamená pro kraj riziko při řešení krizových

Jako hejtman jsem zodpovědný za řešení krizové situace na území kraje. Proto si v poslední době kladu otázku: Jaký bude mít transformace Armády ČR, která je nyní prováděna na základě usnesení vlády z června minulého roku, vliv na náš region?   Podle mého názoru přinese hlavně komplikace.

Hejtman Petr Skokan: Kdo by neměl platit regulační poplatky?

Jednou stávkovali  praktici, podruhé pediatři, potřetí specialisté. Nemocnice se dohadovaly s dodavateli,  pojišťovny s lékaři. Vzpomínáte? Není to tak dávno, kdy se zdravotníci bouřili proti systému a vzácná shoda panovala v tom, že zdravotnictví v ČR má finanční potíže. Pokud se nic nezmění, bude z něj brzy velmi vážně nemocný pacient….. Je nezbytné připomenout i to, že neutěšená situace se táhla dost dlouho.

Hejtman Petr Skokan: Konečně i v Libereckém kraji vznikne krajské policejní ředitelství

Od svého vzniku část Libereckého kraje patří pod správu ústeckého krajského policejního ředitelství, část pod královéhradecké. Je zřejmé, že vznik jednotného celokrajského velení by policejní práci mohlo jenom prospět.  Stačí se totiž sejít se starosty obcí na Semilsku, abyste zjistili, jaké paradoxní situace díky současnému modelu dvojího “velení” v rámci jediného kraje mnohdy vznikají.

Hejtman Petr Skokan: Veřejná, nebo tajná?

Když se začalo mluvit o tom, že by volba prezidenta České republiky měla být veřejná, vybavil jsem si Velkého bratra z Oceánie ze slavného románu „1984“ anglického spisovatele George Orwella. Představa veřejné volby vypadá možná dobře, vždyť veřejnost tak bude mít kontrolu, jak kdo hlasoval. Má to ale háček.