ČEZ zůstává mimo pravomoc NKÚ, ostatní státní firmy podléhají kontrole

Ve sněmovně jsme projednávali a hlasovali, zda NKÚ bude smět kontrolovat podniky se státní účastí, například ČEZ a Lesy České republiky.

V rozpravě ve třetím čtení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 352), jsem vystoupil a mimo jiné uvedl příklady od našich sousedů. V Německu tamní obdoba našeho NKÚ může kontrolovat hospodaření obchodních společností, které vlastní stát, byť jen z poloviny. V Rakousku stačí k této kontrole jenom čtvrtina vlastněná státem. Na Slovensku a v Maďarsku stačí dokonce jediná akcie v majetku státu, aby mohli státní kontroloři hospodaření prověřit. Na co si to tedy u nás hrajeme, když nechceme dovolit obdobnou kontrolu?

V této souvislosti jsem připomněl, že Karel Schwarzenberg 22. září prohlásil: “Je veřejným tajemstvím v této republice, že ČEZ tady financoval politické strany. Mohu jen říct, že TOP 09 od nich nedostala ani minimální obnos.” Konec citátu, ve kterém nelze v poslední větě nepostřehnout možná i jisté postesknutí – a možná, že dneska už to je jinak. Já nevím. Podle odhadů Transparency Interantional se vyvede ročně přes podniky s účastí státu 120 miliard korun.

Pokud nemají naši spoluobčané trvale doplácet na nejrůznější balkánská majetková dobrodružství ČEZu či na večírky na karlovarském festivalu, tak je kontrola této polostátní instituce naprosto nezbytná. Obzvlášť, když cena elektřiny stále roste.

ODS, TOP09 a Peake jsou pro kontrolu, ale ne v ČEZu

Na jaře Karolína Peake a TOP 09 tvrdili, že chtějí, aby NKÚ mohl kontrolovat všechny firmy, kde mají majetkovou účast obce, kraje nebo stát. ODS to ale odmítala. Vládní koalice se tak zasekla na půli cesty. Rovněž zástupci sociální demokracie tehdy veřejně slibovali podporu rozšíření pravomocí NKÚ. Hlasování o zvýšení pravomoci NKÚ tedy mělo ukázat mnohé.

Kateřina Klasnová v rozpravě poukázala na to, že se neustále objevují informace, že se ČEZ nějak podílí na financování stran. Vybídla poslance, aby svým hlasováním dokázali, že to tak není.

A jak rozprava a hlasování dopadly? Karolína Peake, která sama sebe vždy pasovala do role bojovkyně proti korupci, podala návrh na vyjmutí ČEZu z dosahu kontroly NKÚ. Její návrh a následně celý upravený zákon byl přijat. NKÚ tedy bude moci kontrolovat např. Lesy ČR, zdravotní pojišťovny, veřejné výzkumné instituce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, regionální rady regionů soudržnosti, Českou televizi, Český rozhlas, veřejné vysoké školy a Českou národní banku. Ale ČEZ nikoliv.

“Právě o ČEZ se hovoří nebo spekuluje, že by mohl být zdrojem pro financování politických stran. Jako jediná parlamentní strana jsme zvedli ruku pro to, aby NKÚ mohl kontrolovat i tuto společnost,” upozornila po hlasování Kateřina Klasnová, předsedkyně poslaneckého klubu Věcí veřejných.

Komentáře jsou zavřeny.