Hejtman Petr Skokan: Konečně i v Libereckém kraji vznikne krajské policejní ředitelství

Od svého vzniku část Libereckého kraje patří pod správu ústeckého krajského policejního ředitelství, část pod královéhradecké. Je zřejmé, že vznik jednotného celokrajského velení by policejní práci mohlo jenom prospět.  Stačí se totiž sejít se starosty obcí na Semilsku, abyste zjistili, jaké paradoxní situace díky současnému modelu dvojího “velení” v rámci jediného kraje mnohdy vznikají.  Naštěstí se blýská na lepší časy.

S novým policejním prezidentem Oldřichem Martinů jsem se setkal minulý týden v Jihlavě spolu s ostatními hejtmany tzv. „neplnohodnotných“ krajů, které policejní správu rovněž nemají.  Vedle Libereckého to jsou kraje Vysočina, Zlínský, Pardubický, Olomoucký a Karlovarský. Dozvěděli jsme se tak, že už od prvního ledna příštího roku vzniknou v našich šesti regionech územní ředitelství s působností v hranicích kraje a nejpozději do 1. 1. 2012 bude v republice existovat 14 krajských policejních správ. Jinými slovy policejní reforma, jejíž součástí bude i tato územně správní reorganizace, bude plně respektovat krajské uspořádání naší země.

Osobně toto rozhodnutí považuji za průlomové na cestě za tzv. plnohodnotnými kraji.  Věřím, že se po ní postupně vydají i ostatní státní instituce, které krajské územně správní členění zatím nerespektují.  Po policii se snad už brzy změní i vývěsní štíty na soudech a státních zastupitelstvích a také jejich organizační členění začne konečně respektovat hranice všech vyšších územních samosprávných celků. Jinak reforma, na kterou se tato země vydala před bezmála deseti lety, pozbývá smyslu.

Podle policejního prezidenta Oldřicha Martinů reforma policejního sboru počítá s redukcí policejních špiček, které vykonávají řídící činnost, a zároveň plánuje posílení počtu příslušníků v ulicích. V celé zemi by mělo dojít ke zjednodušení organizační struktury a v šesti krajích, kde dosud neexistoval krajský článek, dokonce bude oproti současnému stavu o jednu úroveň velení méně. Vznikne tak prostor pro významné omezení počtu řídících funkcionářů ve prospěch výkonu služby. V důsledku toho by se měl stát policejní sbor výkonnějším a akceschopnějším, což také není špatná zpráva.

I když ani po reformě ve všech krajích nebudou všechny odborné, vysoce specializované služby a útvary, neboť jejich zřízení by bylo neúměrně drahé a neefektivní, kraje, obce i občané dostanou jednoznačně definované partnery a každý z krajů bude obsahovat stejnou úroveň velení a řízení, tedy prvek s rovnocennými pravomocemi a odpovědností.

Petr Skokan, hejtman Libereckého kraje

Komentáře jsou zavřeny.