Projev Petra Skokana u příležitosti slavnostního zahájení rekonstrukce ČOV v Hradčanech u Mimoně

Vážené dámy a pánové, milí hosté,

Dovolte mi, abych Vás jako zástupce orgánů Severočeské vodárenské společnosti přivítal na slavnostním setkání – na zahájení realizace stavby Rekonstrukce čistírny odpadních vod Hradčany a přečerpávání z Mimoně na čistírnu Hradčany

Severočeská vodárenská společnost od vstupu České republiky do Evropské unie usiluje
o naplnění požadavků evropské Směrnice o čistění městských odpadních vod. Dnes zahajujeme realizaci jedné z posledních staveb, jež patří do kategorie strategických investic.

Rekonstrukce zdejší čistírny odpadních vod vyřeší čištění odpadních vod v souladu s novou přísnější legislativou pro město Mimoň a výhledově i pro okolní obce Petrovice, Brniště, Hradčany a Hvězdov. Zrekonstruovaná čistírna, kde budou použity nové technologie, bezpochyby příznivě ovlivní kvalitu vody v řece Ploučnici.

Stavba je v celkovém finančním objemu přes 94 milionů korun (včetně DPH). Podařilo se nám pro ni získat dotaci Ministerstva zemědělství a zvýhodněný úvěr. Jak se říká: kdo rychle dává, dvakrát dává. Kéž by vstřícný přístup Ministerstva zemědělství při podpoře našich projektů mohl být vzorem i pro poskytování dotací z fondů Evropské unie!

Stavba má být hotova do října 2012. Chci popřát všem, kdo se na ní spolupodílejí, úspěšný postup při dodržení rozpočtu, kvality a časového harmonogramu.

 

Údaje o projektu:

Termín realizace: Od 12/2010 do 30. 10. 2012

Investor: Severočeská vodárenská společnost a. s., Teplice

Zhotovitel: Sdružení Mimoň, ČOV Hradčany – Syner – HST, jež tvoří společnosti SYNER s.r.o.
a HST Hydrosystémy s. r.o.

Inženýr stavby: Severočeské vodovody a kanalizace a. s., Teplice

Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace a. s., Teplice

Provozovatel: Severočeské vodovody a kanalizace a. s., Teplice

Cena díla celkem: 78 510 444,80Kč (bez DPH), tj. cca 94,2 mil. Kč vč. DPH

Ministerstvo zemědělství ČR zařadilo akci k financování v kombinaci systémová dotace – zvýhodněný úvěr – vlastní zdroje investora. Systémová dotace může dosáhnout až 27 milionů korun a zvýhodněný úvěr až 42,4 milionů korun.

          

Obsah projektu:

Kompletní rekonstrukce ČOV a zvýšení její kapacity z 8 000 na 9 000 EO (ekvivalentních obyvatel). ČOV bude po rekonstrukci mechanicko-biologická ve dvojlinkovém provedení,
s chemickou eliminací fosforu. Pro přivedení odpadních vod z Mimoně na ČOV Hradčany bude postaven kanalizační výtlak v délce 1 360 metrů

Skokan Petr
petrskokan@petrskokan.cz

Komentáře jsou zavřeny.