Zastupitele z Věcí veřejných zklamal schválený rozpočet České Lípy

Zastupitelé České Lípy za Věci veřejné hlasovali proti přijetí rozpočtu města na rok 2013.

Se schodkem zhruba 42 milionů korun bude Česká Lípa hospodařit v roce 2013. Bude se muset vyrovnat s dvaačtyřicetimilionovým provozním schodkem, který se pokryje z investičního fondu. Kvůli tomu se musejí snížit výdaje na opravu areálu domu humanity o deset milionů, o dalších pět milionů původně plánované výdaje na rekonstrukci Jiráskova divadla a asi sejde z adaptace kulturního domu Crystal na knihovnu. Příjmy města mají přitom být o 13 milionů vyšší než loni, tedy celkem 526 milionů. Na straně výdajů je 568 milionů korun. Takto postavený rozpočet českolipští zastupitelé schválili na svém prosincovém zasedání.

Jako současný zastupitel a bývalý starosta jsem samozřejmě cítil povinnost vyjádřit se k návrhu deficitního rozpočtu, a tak jsem v rozpravě zdůvodnil, proč pro rozpočet hlasovat nebudu: „Vedení města nesplnilo náš požadavek na vyrovnaný rozpočet. Rozpočtu chybí koncepce, je zadlužující, zbytečně ukrajuje z investic a rezerv. Postrádám v něm jakákoli prorůstová opatření a dlouhodobé cíle. Takový rozpočet neslouží občanům, ale jen vedení zdejší radnice. Jsme tady proto, abychom něco udělali pro občany – občané potřebují město, kde najdou práci, chtějí kulturu, sport a společenské vyžití. Sportovní a kulturní zařízení, která nebudou navštěvovat občané, jsou k ničemu. Město, ze kterého se za uplynulý rok odstěhovalo tisíc lidí, nebude bez svých občanů nic. Úbytek lidí má i ekonomické důsledky: Město má menší příjmy z daní, naopak pro každého občana se zvýší cena tepla a podobně.“

Jiráskovo divadlo jak za revoluce

Když se dosud, bohužel, nepodařilo postavit nové divadlo nebo aspoň zrekonstruovat to staré, mohla se už v Jiráskově divadle alespoň vyměnit nepohodlná dřevěná sedadla. „Při každé návštěvě divadla vzpomínám na to, že na stejných sedačkách jsme seděli při besedách s herci a studenty v revolučním listopadu a prosinci 1989. Myslím, že v kině Crystal se od té doby sedadla vyměnila nejmíň dvakrát,“ glosoval úroveň českolipského kulturního stánku, na který opět nezbudou peníze, jeden pamětník.

Jedna věc mne během prosincového zasedání českolipského zastupitelstva překvapila. Starostka Hana Moudrá (ODS), která je v této funkci od roku 2005, mi adresovala slova, jež snad mohu chápat jako pochvalu: „Za vedení pana Petra Skokana jsme byli prvním městem, které integrovalo romskou školu do základní školy – byli jsme dáváni za vzor v oblasti prevence kriminality.“

Moji milí přátelé, přeji Vám, aby započatý rok 2013 byl pro Vás všechny co nejšťastnější, nejúspěšnější a nejzdravější. A to i přesto, že nás, Českolipáky, mrzí ten rozpočtový dluh a nejistý výhled do budoucnosti.

Komentáře jsou zavřeny.