Vodovodní přípojky: Krátký, ale ZÁSADNÍ DOVĚTEK novely zákona

Jablonecký deník zveřejnil 17. dubna 2013 pod názvem „Krátký ale zásadní dovětek novely zákona“ a podtitulkem „Kdo bude platit opravy vodovodních a kanalizačních přípojek? Poslanci rozhodnou, zda to budou nadále správci vodárenské sítě či lidé“ můj názor na novelu zákona o vodovodech a kanalizacích.

Vlastníci vodovodních a kanalizačních přípojek, což jsou v podstatě všichni majitelé domů, ať už rodinných nebo bytových, mají hradit i náklady za údržbu a opravu potrubí v části pod veřejným prostranstvím, tedy pod chodníky a silnicemi. Navrhuje to novela zákona o vodovodech a kanalizacích, kterou k projednání v Poslanecké sněmovně předložily Ministerstvo zemědělství a vláda.

Novela v nedávných dnech vyvolala značný rozruch, protože se dotýká všech občanů. Díky tomuto humbuku se ministr zemědělství Petr Bendl (ODS) dohodl se zemědělským výborem sněmovny odložit projednávání zákona o dva měsíce. V té době se sejde se všemi zainteresovanými stranami.

Jako občan a poslanec jsem proti změně zákona, který je diskriminační a ekonomicky silně zatěžující pro občany, ať už bydlí v rodinném domě nebo v bytě v osobním či družstevním vlastnictví. Náklady, které mohou v některých případech dosáhnout až několika desítek tisíc korun za jednu opravu, pro ně mohou být, zejména v souvislosti s aktuální ekonomickou situací, finančně téměř likvidační. Jsem pro zachování stávajícího stavu, kdy poruchy opraví na své náklady provozovatel sítě. Stávající solidární systém, kdy všichni občané vodu používají a prostřednictvím vodárenských společností se přiměřeně podílejí na údržbě sítě, je pro všechny spotřebitele výhodný.

Nesprávné je i to, že takto zásadní změna má formu snadno přehlédnutelného krátkého dovětku novely zákona, zatímco by měla být předmětem širší veřejné diskuse. Návrh zákona vnímám stejně i jako místopředseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti. SVS raději závady opraví sama, protože majitel domu, který v domě třeba ani nemusí bydlet, se o poruše může dozvědět pozdě a ani nemá potřebné odborné, technologické a finanční možnosti závadu specifikovat a opravit. Opravy ovlivňují cenu vody minimálně, ale náklady na jednotlivé akce by byly pro vlastníky domů neúnosné. Jsem přesvědčen, že stejnou filosofii mají i města a obce, které jednak jsou také vlastníky nemovitostí a jednak mají zájem na spokojenosti svých občanů.

Projednávání zákona v Poslanecké sněmovně se budu nadále velmi pozorně věnovat. Majitele domů a bytů chci ochránit.

Komentáře jsou zavřeny.