Věci veřejné svůj boj s církevními restitucemi nevzdávají!

Ústavní soud se rozhodl nezabývat se Ústavní stížností poslanců Věcí veřejných proti Zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi z důvodu nedostatečného počtu podepsaných poslanců. VV boj proti církevním restitucím přesto nevzdávají a vyzývají ke spolupráci všechny senátory.

VV o tom informovaly na tiskové konferenci v pátek 17. ledna 2013.

Stížnost mimo jiné napadla diskriminační klauzuli, že pro podání ústavní stížnosti je nutný minimální počet 41 členů sněmovny, která fakticky nahrává velkým stranám na úkor menších. Ve svém důsledku tak může být ignorován až milión občanů. 

Znovu musíme připomenout také diskriminační způsob schválení tohoto zákona v Poslanecké sněmovně. Je zcela nepřípustné, aby jakýkoliv zákon, a to zvláště tak zásadní zákon, jakým je zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi, byl hlasován ve chvíli vyhlášení pauzy na jednání poslaneckého klubu. V právním státě je naprosto neakceptovatelné, aby se poslancům voleným občany nedostalo jejich zákonných práv. 

Rozhodli jsme se, že vyzveme všechny senátory otevřeným dopisem, aby svým podpisem vrátili stížnost zpět na Ústavní soud. Církevní restituce v tomto znění jsou neodůvodněným štědrým darem církvím, a to v době, kdy se omezují rozpočtové výdaje na nezbytné potřeby státu za meze únosnosti, kdy nejsou peníze na platy lékařů, učitelů, policistů a dalších pro funkci státu nezbytných profesí. 

Nikdo další dosud ústavní stížnost na církevní restituce nepodal. Věci veřejné naopak považují za zcela zásadní, aby došlo ke skutečně spravedlivému vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Za tímto účelem podnikají také konkrétní kroky, což jasně dokazuje, že Věci veřejné jako málokterá politická strana nejen mluví, ale také konají.

Komentáře jsou zavřeny.