Věci veřejné pokračují v boji proti nespravedlivým restitucím!

Věci veřejné podaly 31. 12. 2012 Ústavní stížnost proti Zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi jako poslední záchrannou brzdu proti nesystémovému a zmatečně formulovanému dokumentu, který umožní pouze další zadlužování státu a cílenou privatizaci státního majetku určitými subjekty.

Věci veřejné se již po druhé obracejí na Ústavní soud s ústavní stížností s návrhem na zrušení části Zákona o ústavním soudu a Zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. 

„Dlouhodobě poukazujeme na to, že Zákon o vyrovnání s církvemi byl projednáván trestuhodně pozdě od pádu komunistického režimu. Navíc v sobě nese spoustu nejasností a nepřesností, které, jak se ukazuje, již jsou nebo budou příčinou dalších soudních pří a arbitráží. Zásadní chybou tohoto zákona je také fakt, že byl bez celospolečenské diskuse a dohody silově protlačen Poslaneckou sněmovnou,“ uvedl Otto Chaloupka na tiskové konferenci v pondělí 7. ledna 2013. 

Je zcela nepřípustné, aby jakýkoliv zákon, a to zvláště tak zásadní zákon, jakým je zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi, byl hlasován ve chvíli vyhlášení pauzy na jednání poslaneckého klubu. V právním státě je naprosto neakceptovatelné, aby se poslancům voleným občany nedostalo jejich zákonných práv. „Je flagrantním porušením práva hlasovat o zákonu v době vyhlášení přestávky na jednání poslaneckého klubu,“ dodal předkladatel ústavní stížnosti JUDr. Karol Hrádela. 

Věci Veřejné nejsou proti vrácení majetku církvím, které ukradla komunistická diktatura. Je ale zcela nelogické, že v době, kdy se omezují rozpočtové výdaje na nezbytné potřeby státu za meze únosnosti, kdy nejsou peníze na platy lékařů, učitelů, policistů a dalších pro funkci státu nezbytných profesí, se najednou rozhodla vládní koalice církvím darovat tak obrovské finanční prostředky. 

Věci veřejné mimo jiné poukazují na to, že díky  Zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi, je:

1. církvím vrácen majetek podle netransparentních parametrů,

2. stanovená finanční náhrada je diskriminační vůči ostatním restituentům,

3. je porušována Listina základních práv a svobod občanů ČR,

4. zákon prolamuje ve svých paragrafech hranici 25. února 1948,

5. zákon prolamuje Benešovy dekrety

Podle véčkařů by měl Ústavní soud odložit účinnost zákona o církevních restitucích do doby, než budou veškeré části stížnosti vyřešeny, a také by měl zakázat všem jednotlivcům a institucím církevní majetek vydávat.

„VV jsou proti podobě církevního narovnání v tomto znění zcela konstantně. Není pravda, že nyní protestujeme proti něčemu, co jsme sami vytvářeli. Paragrafové znění přišlo z dílny TOP 09, proti výčtovému zákonu či alespoň tomu, aby soupis vydávaného majetku chodil přes vládu, se postavil i premiér, přestože nám to loni v lednu slíbil,” řekla Kateřina Klasnová.

Celkový text ústavní stížnosti zde

Videozáznam tiskové konference na ČT 24 zde

Komentáře jsou zavřeny.