V sídle kraje se jednalo o spolupráci s kanadským Edmontonem

 

V sídle Libereckého kraje se uskutečnilo jednání České obchodní asociace v Kanadě se sídlem v Calgary, kterou zastupoval Karel Hofman, Podnikatelské rady Libereckého kraje, jíž předsedá Jiří Urban, spolumajitel stavební společnosti SYNER, s.r.o., a hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana o možnostech navázání bližší hospodářské spolupráce a vzájemných vztahů mezi Edmontonem a Libereckým krajem.

 

Edmonton s milionem obyvatel je hlavním městem kanadské provincie Alberta a jeho hospodářství je převážně založeno na těžbě ropy a petrochemickém průmyslu. Uvedení zástupci jednali o nejrůznějších podnikatelských, hospodářských či kulturních možnostech, které mohou být v budoucnu pro zúčastněné strany přínosné. „Určitě má tato aktivita své opodstatnění, neboť si myslím, že by mohla  být  pro Liberecký kraj velice přínosná nejenom v oblasti hospodářské. Na druhou stranu i náš dynamický kraj má co nabídnout. Také doufám, že na základě těchto již navázaných kontaktů můžeme do budoucna oficiálně spolupracovat i na úrovni samospráv, řekl hejtman Petr Skokan a dodal, že si dovede představit i spolupráci například mezi univerzitami či v oblasti kultury a sportu.

 

Jedná se o první setkání tohoto druhu vyvolané zájmem podnikatelů z obou stran. Vítám takovouto aktivitu, která vychází z podnikatelských zkušeností a pochopení regionálních potřeb,“ vysvětluje Jiří Urban a dodává: „V minulosti se ukázala být spolupráce ať na úrovni regionální, krajské, příhraniční či mezinárodní vždy prospěšná. Důležité na tomto setkání je, že bylo iniciováno podnikatelskou strukturou obou států, když tato dokáže zároveň zprostředkovat kontakty a informace v příslušných samosprávách své země.“ Za kanadskou stranu se vyjádřil Karel Hofman: „ Naše setkání je prvním krokem k uskutečnění oficiálního jednání regionálních a vládních politiků k připravení půdy pro budoucí spolupráci v oblasti obchodu a investic mezi Libereckým krajem a provincií Alberta – městem Edmonton.“

 

| Futerová Linda | telefon: 485 226 302 | mobilni: 724 030 320 | Zpět na seznam zpráv | Vloženo: 20. 09. 2005

Komentáře jsou zavřeny.