Tisková zpráva k 6. zasedání Rady Asociace krajů ČR

 

V pátek 7. října 2005 proběhlo v Karlových Varech zasedání Rady Asociace krajů, kterého se zúčastnilo 10 hejtmanů a primátor hlavního města Prahy.

 

Rada Asociace krajů ČR opětovně diskutovala o zákazu transformace zdravotnických zařízení na obchodní společnosti. Hejtmani se shodli na koordinaci postupu při podání ústavní stížnosti proti novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která tento zákaz obsahuje. V této souvislosti hejtman Jiří Šulc zmínil, že Ústecký kraj takovou ústavní stížnost již připravuje. „Stávající situace v českém zdravotnictví je neúnosná a ukazuje se, že vedení ministerstva zdravotnictví dlouhodobě nezvládá danou problematiku a proto Asociace žádá Vládu ČR o personální řešení,“ uvedl předseda Asociace krajů ČR a hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský a dodal, že asociace krajů  podporuje snahu praktických lékařů o nápravu poměrů v českém zdravotnictví.

 

Asociace krajů navrhla ministerstvu zdravotnictví zrušení Institutu zdravotní politiky a ekonomiky jako příspěvkové organizace ministerstva. Hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann rozhodnutí zdůvodnil následovně: „Krajům ani občanům institut k ničemu není a zrušením této instituce stát ušetří přes 60 milionů korun, které by mohl použít efektivněji, např. na podporu dětské onkologie nebo na očkování pro seniory.“

 

Představitelé krajů dále projednávali problematiku financování prokazatelné ztráty z poskytování veřejné služby dopravní obslužnosti. Projednání tohoto bodu se zúčastnil náměstek generálního ředitele Českých drah, a.s. Jiří Kolář. „Rušení tratí by nemělo být prezentováno jako jednostranné rozhodnutí krajů. K tomuto rozhodnutí je možné přistoupit pouze na základě analýzy ekonomické situace daného úseku železniční trati,“ uvedl Tošenovský a hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel jej doplnil: „Ve snaze snížit výdaje kraje na železniční dopravní obslužnost náš kraj v nedávné době jako první vypsal výběrové řízení na provozovatele železniční dopravy na trati Karlovy Vary – Mariánské Lázně a zpět.

 

Kraje vítají úzkou spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj při přípravě regionálních operačních programů pro příští období. „Nesouhlasíme se snahou ministerstva financí o centralizaci a snížení podílu finančních prostředků, které by měly vstupovat do České republiky prostřednictvím regionálních operačních  programů v období 2007 – 2013,“ doplnil hejtman Evžen Tošenovský.

 

Na jednání hejtmanů byl přítomen i předseda Českého statistického úřadu Jan Fischer. Obě instituce hodlají spolupracovat mimo jiné v oblasti zamezení duplicity sběru dat a budou vzájemně využívat statistické informace.

 

Rada Asociace krajů schválila své zástupce do delegace České republiky ve Výboru regionů Evropské unie.

 

| Futerová Linda | telefon: 485 226 302 | Zpět na seznam zpráv | Vloženo: 07. 10. 2005

Komentáře jsou zavřeny.