Silnice z Hrádku nad Nisou do Polska otevřena

V sobotu 1. 6. 2013 byla po 20 letech společného úsilí otevřena mezinárodní silnice Hrádek nad Nisou – Sieniawka – Žitava mezi ČR, Polskem a Německem. Oficiální provoz začíná v pondělí 3. června v 9 h.

Poslední úsek nové silnice Trojzemím je totiž dokončen. Po otevření mostu přes Nisu mezi Sieniawkou a Žitavou tak padl poslední důvod, proč je dosud uzavřen vloni dokončený úsek silnice začínající na kruhovém objezdu u Oldřichova a pokračující do Sieniawky. Od 3. června řidiči mohou volit pro cestu do Německa a Polska tuto pohodlnější a rychlejší variantu. Zvláště ti, kteří míří severně od Žitavy, se vyhnou úzké silnici přes Polsko a průjezdu Žitavou.

Velký kus práce odvedli starostové Hrádku, Bogatynie a Žitavy a dovolím si říci, že i já. Celý proces jsme tlačili dopředu vždy, když se někde zadrhával. Bylo to mnohaleté úsilí, rád jsem se na něm podílel, trvalo to celých 20 let. Mezníkem bylo, když jsme výstavbu silnice Trojzemím zahájili 1. května 2004 u příležitosti vstupu do Evropské unie spolu s českým, polským a německým premiérem. Kde je jim dnes konec, stejně tak jako všem ministrům dopravy, které jsme v průběhu let přesvědčovali. Tímto si mohu odškrtnout další splněný bod ze svého volebního programu. Nebýt polského přístupu, mohli jsme užívat tyto 4 km důležitého propojení o několik let dříve. Přejme si, aby nám spolupráce na jiných projektech šla lépe a motoristům přeji, ať je tento úsek bez nehod.

Přeložka silnice z Bílého Kostela do Hrádku nad Nisou a dál do Polska se plánovala skutečně již od roku 1993. V květnu před čtyřmi roky začala stavba. Pět let se Ředitelství silnic a dálnic pokoušelo dohodnout s majitelkou pozemků u Václavic, Jitkou Pourovou, na odkupu. Ta ale nekomunikovala. Stát proto přistoupil k jejich vyvlastnění. V tu chvíli se ale jejich majitelka proti vyvlastnění odvolala. Na podzim loňského roku to vypadalo, že se začne stavět. Odvolání ale dokončení silnice opět oddálilo. Ministerstvo dopravy v květnu 2013 rozhodlo, že odvolání je bezdůvodné a stavba je tak definitivně povolena. Proti rozhodnutí Ministerstva dopravy již není možný žádný opravný prostředek.

Konečně tak byla povolena rovněž stavba posledního zbývajícího úseku přeložky silnice z Bílého Kostela do Hrádku. Právoplatné stavební povolení umožňuje stavebním firmám pokračovat v práci na posledním úseku u Václavic. Ty se do stavby v nejbližších dnech pustí. Definitivní dokončení celého úseku z Bílého Kostela do Hrádku se předpokládá v srpnu roku 2014. Zahájení provozu v provizorním řešení se ale předpokládá už v letošním listopadu. Jistým omezením by bylo chybějící vodorovné dopravní značení a položení definitivního povrchu. V úseku z Václavic po napojení na obchvat u trafostanice u Hrádku nad Nisou zbývá dostavět asi 2 km silnice.

Na zbývajícím úseku zbývá dokončit kromě vlastní komunikace tři mosty přes místní komunikace, sedimentační jímku, dešťovou stoku a opěrnou zeď.

Hrádek Most Sieaniavce 130601

Komentáře jsou zavřeny.