Právo – Síly je lepší spojovat, než marně bojovat

Jaké jsou hlavní body vašeho volebního programu, co chcete udělat, co změnit?
Jako kandidát ODS na hejtmana Libereckého kraje za svůj hlavní úkol vedle vyrovnaného rozpočtu a aktivní účasti na dotační politice státu a Evropského společenství považuji rozvoj dopravní infrastruktury, a to ve všech jejích aspektech. V první řadě to znamená zajistit vícezdrojové financování tak, aby v rámci celého kraje mohla být prováděna řádná údržba silnic II. a III. třídy, zajištěna funkční dopravní obslužnost, realizován mezinárodní projekt Regiotram, ale také působit na zkvalitnění železniční dopravy a silnic I.třídy a na budování cyklostezek. Dále podporu přílivu investorů, kteří obyvatelům našeho kraje zajistí více pracovních příležitostí – a pracovat znamená vydělávat si a nebýt závislý na rozhodnutí vlády o výši nejrůznějších podpor. Liberec by v budoucnu měl být rovnoprávným krajským centrem, pokud nechceme, aby se o nás rozhodovalo v Ústí nebo v Hradci. Prosazuji, aby se Liberecký kraj stal po všech stránkách plnohodnotným krajem, kde už nebudeme postrádat ani sídlo krajského ředitelství Policie ČR, krajského soudu, krajského finančního ředitelství, krajské obchodní inspekce a dalších institucí, které v ostatních krajích pracují.

Kterou politickou stranu považujete za svého největšího soupeře?
Souboj mezi KSČM, ČSSD a Stranou pro otevřenou společnost (SOS) bude letos poměrně vyrovnaný a o mnohém mohou rozhodnout výrazné osobnosti v čele kandidátek. V komunální politice nerad někoho předem označuji za spojence nebo naopak za soupeře – naučil jsem se, že je dobré síly spíš spojovat, než proti někomu bojovat.

Co chcete na vedení Libereckého kraje změnit?
Chci, aby občané byli ve větším rozsahu informováni, co se schválilo, v předstihu o tom, co se připravuje. Různými formami, např. i zasíláním takových novinek elektronickou formou, e-mailem, po zaregistrování na webové stránky kraje. Svá samosprávná rozhodnutí by kraj neměl vydávat od stolu úředníků, ale měl by je prodiskutovat se všemi zúčastněnými stranami – proto by se hejtman, jeho náměstci i úředníci měli s problémy seznamovat přímo na místě. Chci zajistit větší informovanost o grantech, zveřejňovat jak jejich podmínky, tak seznamy uchazečů i úspěšné uchazeče. Byl by to přínos pro neziskové organizace, mnohdy závislé na grantech, které dnes nemají dost informací, jak a proč bylo rozhodnuto.

Jak vidíte vaše šance na zvolení a kolik chcete získat mandátů v zastupitelstvu?
Zveřejněné průzkumy více společností předpokládají vítězství ODS v Libereckém kraji. Věřím především tomu, že voliči rozumně ohodnotí nejen krátkodobou předvolební kampaň, ve které se dá efektně předvést leccos, ale především výsledky v komunální politice. Ve všech institucích, kde působím, se vždy snažím o vyrovnané hospodaření. Město Česká Lípa již řadu let nemá žádné dluhy, nemusí si brát půjčky nebo úvěry, díky čemuž se podařilo dosáhnout nejvyššího možného ratingu, jaký je možné v ČR získat. A vyrovnaný rozpočet – to je dnes snad vůbec nejaktuálnější téma. Možnost zvolení hejtmanem proto vidím jako reálnou a jsem na ni po všech stránkách připraven. Celkový počet mandátů v zastupitelstvu pro ODS odhaduji na patnáct.

| Zpět na seznam zpráv | Vloženo: 03. 11. 2004
 

Komentáře jsou zavřeny.