Pozvánka na zasedání ZM

Zastupitelstvo města Česká Lípa se bude konat 22.června 2011 od 16:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ, 3. patro

program naleznete zde: www.mucl.cz/customers/mucl/storage/uredni-deska/1308048430.pdf

Komentáře jsou zavřeny.

Pozvánka na zasedání ZM

Zastupitelstvo města Česká Lípa se bude konat 22.června 2011 od 16:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ, 3. patro

program naleznete zde: www.mucl.cz/customers/mucl/storage/uredni-deska/1308048430.pdf

Komentáře jsou zavřeny.

POZVÁNKA na zasedání ZM

Pozvánka

 

na 6. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa,

které se koná 30. března 2011 od 16:00 hod.

ve velké zasedací místnosti MěÚ – čp. 2, nám. T. G. M., 3. Patro

 

 

PROGRAM

01)    Vystoupení Mgr. Ivety Žižkové, ředitelky p. o. Sport Česká Lípa

02)    Plnění usnesení zastupitelstva města

03)    Zpráva o činnosti rady města

04)    Rozpočtové změny č. 1/2011

05)    Rozpočtové změny č. 8/2010 – dodatek č.3

06)    Participace obcí na protidrogové politice v Libereckém kraji – smlouva o poskytnutí finančních prostředků na protidrogovou politiku o. s. Most k naději a o. s. Advaita

07)    Sdružení Českolipsko – poskytnutí finanční půjčky

08)    Žádosti

a)    Žádost občanského sdružení Podzim života o finanční příspěvek

b)   Žádost Dětského domova Dubá – Deštná

09)    Revokace

a)    Revokace usnesení a pověření zastupováním města v regionálním sdružení Euroregion Nisa

b)   Částečná revokace usnesení č. 820/10/C ze dne 29.09.2010

c)    Revokace usnesení č. 771/10/B ze dne 26.05.2010

d)   Revokace usnesení ZM číslo 745/10 B ze dne 28. dubna 2010

e)    Revokace usnesení ZM číslo 653/09 A) ze dne 25. listopadu 2009

f)    Revokace usnesení ZM číslo 131/07 C ze dne 30. května 2007

g)   Částečná revokace usnesení ZM číslo 829/10 D) ze dne 29.09.2010 – zvýšení výměry prodávaných částí pozemků p. č. 5406 a p. č. 5407 vše v k. ú. Česká Lípa

10)    Splynutí ZUŠ a DDM

11)    Výkupy

a)    Výkup nemovitostí v k. ú. Česká Lípa, TJ Sokol – protinávrh ceny

b)   Výkup pozemků p. č. 152/35 a p. č. 152/3 v k. ú. Dolní Libchava

12)    Převody

a)    Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Česká Lípa

b)   Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Lada

c)    Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Česká Lípa od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

13)    Rekonstrukce koupaliště v Dubici

14)    Záměry

a)    Záměr prodeje částí pozemku p. č. 303/1 v k. ú. Česká Lípa, ul. Vězeňská

b)   Záměr prodeje pozemku p. č. 3866/1 v k. ú. Česká Lípa, ul. Českých bratří

c)    Záměr obce prodat pozemek p. č. 54/5 v k. ú. Heřmaničky u Dobranova

d)   Záměr obce prodat část pozemku p. č. 323/1 v k. ú. Dobranov

e)    Záměr obce prodat část pozemku p.č. 261/1 a část pozemku p.č. 635/6 vše v k.ú. Dolní Libchava

f)    Záměr obce prodat část pozemku p. č. 341/1 v k. ú. Žizníkov

g)   Záměr směny částí pozemků p. č. 224/1 a p. č. 231/1 v k. ú. Dolní Libchava

h)   Záměr směny částí pozemků p. č. 3760/1 a p. č. 3760/20 v k. ú. Česká Lípa, ul. Na Vyhlídce

i)     Záměr obce směnit pozemek p. č. 174/9 za pozemek p. č. 108/7 vše v k. ú. Žizníkov

j)     Záměr výkupu veřejné infrastruktury

k)   Záměr výkupu objektu čp. 490/6 včetně pozemků v k. ú. Česká Lípa

l)     Záměr výkupu pozemku p. č. 4992 v k. ú. Česká Lípa

15)    Prodeje

a)    Prodej pozemku p. č. 341/19 v k. ú. Žizníkov

b)   Prodej části pozemku p. č. 5403/1 v k. ú. Česká Lípa, ul. Svojsíkova stezka

c)    Prodej pozemku p. č. 1407/3 v k. ú. Česká Lípa

d)   Prodej části pozemku p. č. 3969/228 v k. ú. Česká Lípa, ul. Růžová

e)    Prodej pozemku p. č. 2767/49, v k. ú. Česká Lípa, ul. Bardějovská

f)    Prodej pozemků p.č. 127, p.č. 128/1, p.č. 128/2, p. č. 129, p. č. 130/1 a p. č.130/2 vše v k.ú. Lada

g)   Prodej pozemku p. č. 17 v k. ú. Vítkov u Dobranova

h)   Prodej pozemku p. č. 108/7 v k. ú. Žizníkov

i)     Prodej pozemků p. č. 16 a p. č. 17/1 v k. ú. Lada

j)     Prodej volného obecního bytu formou veřejné dražby

16)    Schválení finančních příspěvků formou grantu v sociální oblasti pro rok 2011

17)    Sportovní granty

18)    Školské granty 1. Etapa

19)    Zpráva odboru dopravy MěÚ Česká Lípa o systému MAD v České Lípě za rok 2010

20)    Převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu ZUŠ

21)    Příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa

22)    Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Praktické školy a Mateřské školy, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace

23)    Zápisy

a)    Zápis z 3. zasedání kontrolního výboru

b)   Zápis z 3. jednání Finančního výboru ZM konaného dne 16.03.2011

c)    Zápisy ze škodního a likvidačního výboru

d)   Zápis z jednání výboru pro výchovu a vzdělávání.

e)    Zápis ze zasedání výboru pro rozvoj města

f)    Zápis z 2. zasedání výboru pro sociální politiku

g)   Zápis ze 3. zasedání výboru pro sociální politiku

h)   Zápis z 2. jednání výboru ZM pro kulturu, památky a cestovní ruch

i)     Zápis z 3. jednání výboru ZM pro kulturu, památky a cestovní ruch

j)     Zápis z 2. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí ZM

k)   Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí ZM

l)     Zápis z 2. jednání výboru ZM pro sport

m)Zápis z 3. jednání výboru ZM pro sport

n)   Zápis z 3. jednání výboru pro životní prostředí dne 02. 03. 2011

24)    Změna názvu Výboru pro kulturu, památky a cestovní ruch a Výboru pro rozvoj města, odstoupení a jmenování nových členů výboru

25)    Interpelace

26)    Informační materiály

27)    Různé

 

Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Česká Lípa nebo u svých zastupitelů.

Jejich kontakty najdete na adrese: www.mucl.cz , samospráva a volby, zastupitelstvo.

Kontakty na úředníky MěÚ Česká Lípa najdete na www.mucl.cz , městský úřad, kontakty.

 

Mgr. Hana Moudrá

starostka města Česká Lípa

 

 

Materiály naleznete zde:

http://www.mucl.cz/customers/mucl/ftp/File/OKT/Sekretariat/zastupitelstvo/2011/6zm/VypisMaterialu6zm.pdf

 

 

Komentáře jsou zavřeny.

POZVÁNKA na zasedání ZM

Pozvánka

 

na 6. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa,

které se koná 30. března 2011 od 16:00 hod.

ve velké zasedací místnosti MěÚ – čp. 2, nám. T. G. M., 3. Patro

 

 

PROGRAM

01)    Vystoupení Mgr. Ivety Žižkové, ředitelky p. o. Sport Česká Lípa

02)    Plnění usnesení zastupitelstva města

03)    Zpráva o činnosti rady města

04)    Rozpočtové změny č. 1/2011

05)    Rozpočtové změny č. 8/2010 – dodatek č.3

06)    Participace obcí na protidrogové politice v Libereckém kraji – smlouva o poskytnutí finančních prostředků na protidrogovou politiku o. s. Most k naději a o. s. Advaita

07)    Sdružení Českolipsko – poskytnutí finanční půjčky

08)    Žádosti

a)    Žádost občanského sdružení Podzim života o finanční příspěvek

b)   Žádost Dětského domova Dubá – Deštná

09)    Revokace

a)    Revokace usnesení a pověření zastupováním města v regionálním sdružení Euroregion Nisa

b)   Částečná revokace usnesení č. 820/10/C ze dne 29.09.2010

c)    Revokace usnesení č. 771/10/B ze dne 26.05.2010

d)   Revokace usnesení ZM číslo 745/10 B ze dne 28. dubna 2010

e)    Revokace usnesení ZM číslo 653/09 A) ze dne 25. listopadu 2009

f)    Revokace usnesení ZM číslo 131/07 C ze dne 30. května 2007

g)   Částečná revokace usnesení ZM číslo 829/10 D) ze dne 29.09.2010 – zvýšení výměry prodávaných částí pozemků p. č. 5406 a p. č. 5407 vše v k. ú. Česká Lípa

10)    Splynutí ZUŠ a DDM

11)    Výkupy

a)    Výkup nemovitostí v k. ú. Česká Lípa, TJ Sokol – protinávrh ceny

b)   Výkup pozemků p. č. 152/35 a p. č. 152/3 v k. ú. Dolní Libchava

12)    Převody

a)    Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Česká Lípa

b)   Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Lada

c)    Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Česká Lípa od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

13)    Rekonstrukce koupaliště v Dubici

14)    Záměry

a)    Záměr prodeje částí pozemku p. č. 303/1 v k. ú. Česká Lípa, ul. Vězeňská

b)   Záměr prodeje pozemku p. č. 3866/1 v k. ú. Česká Lípa, ul. Českých bratří

c)    Záměr obce prodat pozemek p. č. 54/5 v k. ú. Heřmaničky u Dobranova

d)   Záměr obce prodat část pozemku p. č. 323/1 v k. ú. Dobranov

e)    Záměr obce prodat část pozemku p.č. 261/1 a část pozemku p.č. 635/6 vše v k.ú. Dolní Libchava

f)    Záměr obce prodat část pozemku p. č. 341/1 v k. ú. Žizníkov

g)   Záměr směny částí pozemků p. č. 224/1 a p. č. 231/1 v k. ú. Dolní Libchava

h)   Záměr směny částí pozemků p. č. 3760/1 a p. č. 3760/20 v k. ú. Česká Lípa, ul. Na Vyhlídce

i)     Záměr obce směnit pozemek p. č. 174/9 za pozemek p. č. 108/7 vše v k. ú. Žizníkov

j)     Záměr výkupu veřejné infrastruktury

k)   Záměr výkupu objektu čp. 490/6 včetně pozemků v k. ú. Česká Lípa

l)     Záměr výkupu pozemku p. č. 4992 v k. ú. Česká Lípa

15)    Prodeje

a)    Prodej pozemku p. č. 341/19 v k. ú. Žizníkov

b)   Prodej části pozemku p. č. 5403/1 v k. ú. Česká Lípa, ul. Svojsíkova stezka

c)    Prodej pozemku p. č. 1407/3 v k. ú. Česká Lípa

d)   Prodej části pozemku p. č. 3969/228 v k. ú. Česká Lípa, ul. Růžová

e)    Prodej pozemku p. č. 2767/49, v k. ú. Česká Lípa, ul. Bardějovská

f)    Prodej pozemků p.č. 127, p.č. 128/1, p.č. 128/2, p. č. 129, p. č. 130/1 a p. č.130/2 vše v k.ú. Lada

g)   Prodej pozemku p. č. 17 v k. ú. Vítkov u Dobranova

h)   Prodej pozemku p. č. 108/7 v k. ú. Žizníkov

i)     Prodej pozemků p. č. 16 a p. č. 17/1 v k. ú. Lada

j)     Prodej volného obecního bytu formou veřejné dražby

16)    Schválení finančních příspěvků formou grantu v sociální oblasti pro rok 2011

17)    Sportovní granty

18)    Školské granty 1. Etapa

19)    Zpráva odboru dopravy MěÚ Česká Lípa o systému MAD v České Lípě za rok 2010

20)    Převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu ZUŠ

21)    Příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa

22)    Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Praktické školy a Mateřské školy, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace

23)    Zápisy

a)    Zápis z 3. zasedání kontrolního výboru

b)   Zápis z 3. jednání Finančního výboru ZM konaného dne 16.03.2011

c)    Zápisy ze škodního a likvidačního výboru

d)   Zápis z jednání výboru pro výchovu a vzdělávání.

e)    Zápis ze zasedání výboru pro rozvoj města

f)    Zápis z 2. zasedání výboru pro sociální politiku

g)   Zápis ze 3. zasedání výboru pro sociální politiku

h)   Zápis z 2. jednání výboru ZM pro kulturu, památky a cestovní ruch

i)     Zápis z 3. jednání výboru ZM pro kulturu, památky a cestovní ruch

j)     Zápis z 2. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí ZM

k)   Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí ZM

l)     Zápis z 2. jednání výboru ZM pro sport

m)Zápis z 3. jednání výboru ZM pro sport

n)   Zápis z 3. jednání výboru pro životní prostředí dne 02. 03. 2011

24)    Změna názvu Výboru pro kulturu, památky a cestovní ruch a Výboru pro rozvoj města, odstoupení a jmenování nových členů výboru

25)    Interpelace

26)    Informační materiály

27)    Různé

 

Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Česká Lípa nebo u svých zastupitelů.

Jejich kontakty najdete na adrese: www.mucl.cz , samospráva a volby, zastupitelstvo.

Kontakty na úředníky MěÚ Česká Lípa najdete na www.mucl.cz , městský úřad, kontakty.

 

Mgr. Hana Moudrá

starostka města Česká Lípa

 

 

Materiály naleznete zde:

http://www.mucl.cz/customers/mucl/ftp/File/OKT/Sekretariat/zastupitelstvo/2011/6zm/VypisMaterialu6zm.pdf

 

 

Komentáře jsou zavřeny.