Pozvánka na diskuzní setkání sportovců MÁ ČESKÝ SPORT BUDOUCNOST?

Vážení přátelé, sportovci a sportovní příznivci,

 

jako poslanec parlamentu ČR si dobře uvědomuji, že současná situace ohledně financování českého sportu je velmi složitá. Rád bych pomohl českému sportu najít cestu nejen k jeho přežití, ale především k jeho dalšímu rozvoji. Z tohoto důvodů jsem se rozhodl zorganizovat setkání sportovců a příznivců sportu, které by mělo definovat současné problémy českého sportu.

 

Dovolte mi, prosím, Vás pozvat na tematické setkání „Má český sport budoucnost?“.  Akce se uskuteční v úterý 22. 11. 2011 od 18:00 hodin v přednáškovém sále budovy „M“ v areálu Harcovských kolejí v Liberci (přesná adresa: 17. listopadu 584/2, 460 15 Liberec XV-Starý Harcov). Předpokládaná doba trvání je asi dvě hodiny.

 

Pozvání za sportovce přijali Ing. Jiří Kejval, místopředseda Českého olympijského výboru pro ekonomiku a marketing a Zdeněk Haník, volejbalový trenér a předseda Českého volejbalového svazu. V průběhu vystoupení budou diskutována témata: organizace a financování českého sportu, informace o legislativních změnách v oblasti sportu, aktivita sdružení „Hvězdy nepadají z nebe“ a hlavně výhled do blízké budoucnosti. Po skončení jednotlivých bloků bude dán prostor pro Vaše dotazy.

 

Budu velmi rád, najdete-li si čas se setkání zúčastnit. Rovněž bych Vás chtěl požádat o rozeslání této pozvánky všem lidem, kterým není současná situace českého sportu lhostejná.

 

Z organizačních důvodů Vás žádám o potvrzení Vaší účasti na e-mail petrskokan@petrskokan.cz.

 

Děkuji a těším se na společné setkání v úterý!

 

 

Petr Skokan

poslanec parlamentu ČR

Komentáře jsou zavřeny.

Pozvánka na diskuzní setkání sportovců MÁ ČESKÝ SPORT BUDOUCNOST?

Vážení přátelé, sportovci a sportovní příznivci,

 

jako poslanec parlamentu ČR si dobře uvědomuji, že současná situace ohledně financování českého sportu je velmi složitá. Rád bych pomohl českému sportu najít cestu nejen k jeho přežití, ale především k jeho dalšímu rozvoji. Z tohoto důvodů jsem se rozhodl zorganizovat setkání sportovců a příznivců sportu, které by mělo definovat současné problémy českého sportu.

 

Dovolte mi, prosím, Vás pozvat na tematické setkání „Má český sport budoucnost?“.  Akce se uskuteční v úterý 22. 11. 2011 od 18:00 hodin v přednáškovém sále budovy „M“ v areálu Harcovských kolejí v Liberci (přesná adresa: 17. listopadu 584/2, 460 15 Liberec XV-Starý Harcov). Předpokládaná doba trvání je asi dvě hodiny.

 

Pozvání za sportovce přijali Ing. Jiří Kejval, místopředseda Českého olympijského výboru pro ekonomiku a marketing a Zdeněk Haník, volejbalový trenér a předseda Českého volejbalového svazu. V průběhu vystoupení budou diskutována témata: organizace a financování českého sportu, informace o legislativních změnách v oblasti sportu, aktivita sdružení „Hvězdy nepadají z nebe“ a hlavně výhled do blízké budoucnosti. Po skončení jednotlivých bloků bude dán prostor pro Vaše dotazy.

 

Budu velmi rád, najdete-li si čas se setkání zúčastnit. Rovněž bych Vás chtěl požádat o rozeslání této pozvánky všem lidem, kterým není současná situace českého sportu lhostejná.

 

Z organizačních důvodů Vás žádám o potvrzení Vaší účasti na e-mail petrskokan@petrskokan.cz.

 

Děkuji a těším se na společné setkání v úterý!

 

 

Petr Skokan

poslanec parlamentu ČR

Komentáře jsou zavřeny.