POZVÁNKA na 12. zasedání ZM

Pozvánka

na 12. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se koná 23. listopadu 2011 od 16:00 hodin
ve velké zasedací místnosti MěÚ – čp. 2, nám. T. G. M., 3. patro

PROGRAM
01) Plnění usnesení zastupitelstva města
02) Zpráva o činnosti rady města Česká Lípa
03) Rozpočtové změny č. 7/2011
04) Smlouvy
04A) Smlouva o poskytnutí a využití finančního příspěvku – SVS a. s.
04B) Smlouva o poskytnutí a využití finančního příspěvku – Povodí Ohře
05) Vrácení nedočerpaného investičního příspěvku Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053; převod do investičního fondu
06) Odvody odpisů
06A) Odvody odpisů školských příspěvkových organizací na rok 2011 do rozpočtu zřizovatele
06B) Odvod finančních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a sportu na účetní odpisy movitého majetku
07) Odpis nedobytných pohledávek po zemřelých dlužnících
08) Pokyny pro úpravu ÚP Česká Lípa
09) Záměry
09A) Záměr směny pozemků v k. ú. Česká Lípa
09B) Záměr prodeje části pozemku p. č. 357/1 v k. ú. Častolovice u České Lípy
09C) Záměr prodeje pozemků p. č. 352/2 a 494/2 v k. ú. Okřešice u České Lípy
09D) Záměr bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Heřmaničky u Dobranova
09E) Záměr prodeje části pozemku p. č. 350/4 v k. ú. Častolovice u České Lípy
09F) Záměr prodeje části pozemku p. č. 1338/4 v k. ú. Česká Lípa
09G) Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Žizníkov
10) Prodej pozemku p. č. 1589/4 v k. ú. Česká Lípa
11) Program „Podpora terénní práce na rok 2012“
12) Zásady ZM Česká Lípa pro poskytování grantů na cestovní ruch v roce 2012
13) Příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa
14) Zápisy z výborů
14A) Zápis z 10. zasedání kontrolního výboru
14B) Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí ZM
14C) Zápis z 10. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí ZM
14D) Zápis ze zasedání výboru pro rozvoj města a památky
14E) Zápis z 9. jednání výboru pro životní prostředí dne 02.11.2011
14F) Zápis z jednání výboru pro výchovu a vzdělávání
14G) Zápis z 9. jednání výboru ZM pro kulturu a cestovní ruch
14H) Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku
14I) Zápis z 11. jednání výboru ZM pro sport
14J) Zápis z 9. zasedání Finančního výboru ZM
14K) Zápis z jednání škodního a likvidačního výboru
15) Interpelace
16) Informační materiály
17) Různé

Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Česká Lípa nebo u svých zastupitelů. Jejich kontakty najdete na adrese: www.mucl.cz , samospráva a volby, zastupitelstvo.
Kontakty na úředníky MěÚ Česká Lípa najdete na www.mucl.cz , městský úřad, kontakty.

Hana Moudrá
starostka města Česká Lípa

 

Komentáře jsou zavřeny.

POZVÁNKA na 12. zasedání ZM

Pozvánka

na 12. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se koná 23. listopadu 2011 od 16:00 hodin
ve velké zasedací místnosti MěÚ – čp. 2, nám. T. G. M., 3. patro

PROGRAM
01) Plnění usnesení zastupitelstva města
02) Zpráva o činnosti rady města Česká Lípa
03) Rozpočtové změny č. 7/2011
04) Smlouvy
04A) Smlouva o poskytnutí a využití finančního příspěvku – SVS a. s.
04B) Smlouva o poskytnutí a využití finančního příspěvku – Povodí Ohře
05) Vrácení nedočerpaného investičního příspěvku Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053; převod do investičního fondu
06) Odvody odpisů
06A) Odvody odpisů školských příspěvkových organizací na rok 2011 do rozpočtu zřizovatele
06B) Odvod finančních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a sportu na účetní odpisy movitého majetku
07) Odpis nedobytných pohledávek po zemřelých dlužnících
08) Pokyny pro úpravu ÚP Česká Lípa
09) Záměry
09A) Záměr směny pozemků v k. ú. Česká Lípa
09B) Záměr prodeje části pozemku p. č. 357/1 v k. ú. Častolovice u České Lípy
09C) Záměr prodeje pozemků p. č. 352/2 a 494/2 v k. ú. Okřešice u České Lípy
09D) Záměr bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Heřmaničky u Dobranova
09E) Záměr prodeje části pozemku p. č. 350/4 v k. ú. Častolovice u České Lípy
09F) Záměr prodeje části pozemku p. č. 1338/4 v k. ú. Česká Lípa
09G) Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Žizníkov
10) Prodej pozemku p. č. 1589/4 v k. ú. Česká Lípa
11) Program „Podpora terénní práce na rok 2012“
12) Zásady ZM Česká Lípa pro poskytování grantů na cestovní ruch v roce 2012
13) Příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa
14) Zápisy z výborů
14A) Zápis z 10. zasedání kontrolního výboru
14B) Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí ZM
14C) Zápis z 10. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí ZM
14D) Zápis ze zasedání výboru pro rozvoj města a památky
14E) Zápis z 9. jednání výboru pro životní prostředí dne 02.11.2011
14F) Zápis z jednání výboru pro výchovu a vzdělávání
14G) Zápis z 9. jednání výboru ZM pro kulturu a cestovní ruch
14H) Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku
14I) Zápis z 11. jednání výboru ZM pro sport
14J) Zápis z 9. zasedání Finančního výboru ZM
14K) Zápis z jednání škodního a likvidačního výboru
15) Interpelace
16) Informační materiály
17) Různé

Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Česká Lípa nebo u svých zastupitelů. Jejich kontakty najdete na adrese: www.mucl.cz , samospráva a volby, zastupitelstvo.
Kontakty na úředníky MěÚ Česká Lípa najdete na www.mucl.cz , městský úřad, kontakty.

Hana Moudrá
starostka města Česká Lípa

 

Komentáře jsou zavřeny.