POLITIKON – 13. – 19. 9. 2004

Téma týdne Politikonu, týden 13. – 19. 9. 2004: Jaký je Váš názor? Měla by se snížit trestní odpovědnost pro nezletilé a zároveň povolit sex od 14 let, jak navrhuje ministr Němec?

Snížení trestní odpovědnosti pro nezletilé je z pohledu laika velmi ploché opatření, které podstatu problému nevyřeší. Dokazují to zkušenosti z ostatních západoevropských států, jako je například Francie nebo Anglie, která za trestně odpovědné považuje již desetileté. Doposud žádný z těchto států nemůže zodpovědně říci, že snížení vede k poklesu trestných činů mladistvých, nebo alespoň k poklesu brutality. Ta má naopak stále vzrůstající tendenci.

Podle mého názoru nespočívá řešení situace ve snížená hranice trestní odpovědnosti, ale v existenci, nebo lépe řečeno neexistenci, zařízení, které by se vzhledem k vysoké společenské nebezpečnosti dokázalo o takto, a dovolím si říct, nemocné lidi adekvátně postaralo. Nemyslím tím “dobu vyměřenou trestem”, ale také řešení budoucnosti člověka, který má naprosto posunutý hodnotový žebříček. Pak nezáleží na tom, je-li mu je dvanáct, třináct nebo čtrnáct.

Jana Bobošíková a Vladimír Železný se po odchodu Bobošíkové od Nezávislých začali mediálně napadat a obviňovat. Jaký je Váš názor na rozpad úspěšného volebního dua z letošních eurovoleb. Měli by si politici vzkazovat urážky přes média?
Podle mého názoru se jedná pouze o mediální přestřelku. Jana Bobošíková znala Vladimíra Železného velmi dobře. Věděla, s čím Železný do voleb a potažmo do Evropského parlamentu jde. Rozkol mezi Nezávislými měl pouze přilákat pozornost médií a ospravedlnit kandidaturu Jany Bobošíkové na kandidátce vedené stíhaným člověkem, který možná přijde o svou poslaneckou imunitu. Urážky jsou pro média vždy zajímavé, ale odpudivé. Napadání a vzájemné obviňování politiků jedné strany prostřednictvím médií není zdravý jev, každá strana přece má své struktury a platformy, kde lze rozpory vykomunikovat a řešit. Straně to v konečném důsledku vždy ubírá na prestiži a věrohodnosti.

Obecně – souhlasím, je-li třeba vyjádřit zásadní nesouhlas s názorem politika z jiné strany, s ostrou polemikou přes média, ale vzájemné urážky přes média svědčí o nízké politické kultuře…
 

| Zpět na seznam zpráv | Vloženo: 27. 10. 2004
 

Komentáře jsou zavřeny.