Pohár Petra Skokana 2014

SSK Skalice u České Lípy

pořádá v sobotu 30. srpna 2014 střelecké klání:

Pohár Petra Skokana 2014

Termín závodu: sobota 30. 8. 2014

Disciplína:“mířená” (5+20+15) pro dlouhé zbraně komorované na náboj 7,62 x 39 mm s otevřenými klasickými mířidly (muška – hledí) na vzdálenost 50 yardů (45.7 m). Není povolen speciální fixační řemen.

Terče: nekrytě ležící figura s kruhy (vojenský zelený) redukovaný, černý střed mezinárodního pistolového terče o velikosti 20 cm, tentýž zmenšený na 13 cm a na 6 cm (viz příloha)

Příležitostný dobrovolný příspěvek:  100,- Kč za závodníka

Zbraně a střelivo: každý závodník vlastní, na střelnici bude v rámci platné legislativy zajištěna možnost zakoupení střeliva

Časový rozvrh:830 hod zahájení průběžné prezence

850 hod oficiální zahájení závodu za přítomnosti pana Petra Skokana

900 hod zahájení střelby první směny

Zajištění závodu: ředitel závodu L. Novák

  • správce střelnice V. Cirhan st.
  • rozhodčí, J. Jáchym, L. Adamec, T. Lenikus
  • technické zajištění zástupci pořádajícího klubu

Vlastní závod 

Střílí se na vzdálenost 50 yardů (45.7 m). 1. terč: nekrytě ležící figura s kruhy (vojenský “zelený” terč) redukovaný, 2. terč: černý střed mezinárodního pistolového terče a dvě zmenšené verze (základní velikost 20 cm, pak 13 cm a 6 cm). Střelba bude prováděna pouze vleže. Je povolen pozorovací dalekohled – není povolen pozorovatel. Nástřel se bude střílet na základní terč, pět ran v čase 2,5 minuty. Po vyhodnocení a zalepení terčů budou následovat 2 položky soutěžní. První na základní zelený terč, dvacet ran v čase 8 minut, druhá na kulaté postupně zmenšené terče, patnáct ran v čase 7 minut (do každého terče 5 ran). Pro vyhodnocení pořadí závodníků bude rozhodovat součet dosažených nástřelů na všech terčích.  Podrobné informace o průběhu závodu (povely na palebné čáře, čas přípravy na střelbu apod.) budou podány při zahájení. Terče budou vyhodnoceny standartním způsobem ve smyslu platných pravidel. Vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších závodníků se uskuteční nejdříve 15 min. po skončení střelby poslední směny. V případě sporných záležitostí nebo cítí-li se závodník během střelby rušen nebo jinak poškozen, může být podán protest k čárovému nebo k hlavnímu rozhodčímu, v jejichž kompetenci je záležitost okamžitě vyřešit. V závažnějším případě rozhodne spor “Jury” (hlavní a čárový rozhodčí s ředitelem závodu), která může závod dočasně přerušit.

Bezpečnost

Všechny zúčastněné osoby jsou povinny dodržovat platnou legislativu, a dále zejména:

  • řídit se pokyny správce střelnice a rozhodčích
  • při pohybu v areálu střelnice nemít ve zbrani zásobník
  • veškerou manipulaci se zbraní provádět pouze na palebné čáře podle pokynů rozhodčích
  • povinně chránit sluch, ochrana zraku je doporučená
  • respektovat zákaz konzumace alkoholických nápojů na střelnici a nekouřit na střelišti a v uzavřených prostorech (klubovna a místnost rozhodčího)
  • Střelnice je vybavena lékárničkou. Pohotovostní lékařská služba Č. Lípa, Purkyňova 1849

Pozn.: Pořádající SSK Skalice si vyhrazuje právo na příp. změnu propozic závodu v důsledku nenadálé události.

Kontakt

Leoš Novák, tel. 603 960 447

Komentáře jsou zavřeny.