Po malých nemocnicích neštěkne ani pes

Celkem osm nemocnic je v ČR od ledna odsouzeno k zániku. Možná se jim ne vždy všechno povedlo, nicméně zcela jistě zachránily mnoho životů a mnoha lidem dlouhá léta pomáhaly zlepšovat zdraví. Od Nového roku je už nikdo nepotřebuje.

Neštěkne po nich, jak se říká, ani pes. Pěkné opravdu vzorová služba Ministerstva zdravotnictví občanům a voličům. Samozřejmě, že mnohem důležitější než životy a zdraví našich spoluobčanů jsou elektronické knížky IZIP a další tajuplné IT projekty, které už naplnily a jistě ještě naplní mnoho hlubokých kapes mnoha ministerských a pojišťovacích úředníků a kohortám jejich kamarádů a přítelíčků z mokrých čtvrtí.

A já se tedy ptám, jestli místo nemocnic, které mnoho lidí občas potřebuje a které dokázaly mnoha lidem vrátit zdraví když teď tedy nemáme ty peníze, které nemáme proto, že byly ukradeny, zpronevěřeny a utopeny v nesmyslech jestli nemáme raději zrušit ministerstvo zdravotnictví, o kterém je známo, že ještě nikdy nikoho nevyléčilo, a o kterém by se možná ex post zjistilo, že jej nepotřebuje vůbec nikdo. Nedovedu si představit, že by se scházely demonstrace a že by se podepisovaly petice za jeho zachování.

Shrnutí situace: Asociace na základě plných mocí odmítá ty návrhy pojišťoven, které byly již poslány jednotlivým nemocnicím.

*Nestane-li se zázrak, většina českých nemocnic se v lednu ocitne bez smluv s pojišťovnami.

*Zákon ukládá pojišťovnám povinnost zajistit zdravotní péči. Tuto povinnost již na 95 % nesplní.

*Přijde na řadu dobrá vůle nemocnic poskytovat péči, jelikož v lednu a v únoru ještě budou dostávat zaplaceno za rok 2012.

* Na přelomu února a března však teprve začnou dostávat peníze podle úhradové vyhlášky. A tady teprve nastane problém. AČMN v rámci připomínkového řízení zaslala MZ odmítavé stanovisko k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2013. Podle předběžných propočtů by takto vydaná vyhláška snížila úhradu lůžkové péče o 2 3 %, úhradu ambulantní péče nejméně o 6 % a úhradu následné péče o 5 % oproti roku 2012.

* Při očekávané inflaci 3,4 % v roce 2012 a 2,5 % v roce 2013 by úhrady nemocnic odvozené od roku 2011 klesly o více než 10 %. To za předpokladu zachování 100 % výkonnosti nemocnic vůči uvedenému roku. Naopak při vyšším rozsahu poskytnuté péče například za zrušené či redukované nemocnice by nárůst nebyl umožněn. Z interpelace poslance Petra Skokana v Poslanecké sněmovně

Liberecký deník: Čtvrtek, 20. Dezember 2012, Strana 2

Komentáře jsou zavřeny.