PO ČTYŘICETI LETECH dostanou v Žizníkově nový vodovod

V České Lípě ­- Žizníkově se na sklonku května začal vyměňovat vodovod.  Po téměř čtyřiceti letech.

Ten stávající polyetylenový vodovod pochází z roku 1974. Je ve špatném stavu, často poruchový. Při jeho opravách jsou problémy s přístupem, protože potrubí je uloženo v lesním terénu. Nově bude pro vodovod použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu o průměru 110 mm v celkové délce 250 metrů. Stavba se provádí bezvýkopovou metodou, aby nedošlo k poškození lesního porostu.

Akce v Žizníkově typickou pro letošní rok. V představenstvu Severočeské vodárenské společnosti jsme rozhodli, že v roce 2013 výrazně zvýšíme tempo obnovy. Půjdou do ní téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, to jest 830 milionů korun. Rekonstruovaný vodovod v Žizníkově zajistí do budoucna bezproblémovou dodávku pitné vody pro přibližně 100 připojených obyvatel daného úseku.

Jak 30. května informoval i Českolipský deník, nový vodovod by měl být položen do 31. července.

ČTĚTE TAKÉ:

Vodovodní přípojky: Krátký, ale ZÁSADNÍ DOVĚTEK novely zákona

Deník ČL Žíznikov vodovod Skokan 130530

Komentáře jsou zavřeny.