Liberecký kraj – říjen 2004

KRAJ A EUROREGION: MÁME RŮZNÉ CESTY, ALE STEJNÉ CÍLE, TVRDÍ HEJTMAN

SPOLUPRÁCE
Miliardy korun už v uplynulých letech do Libereckého kraje přitekly z Evropské unie na společné přeshraniční projekty. Výraznou zásluhu na tom má existence Euroregionu Nisa, společenství měst a obcí na česko-polsko-německém trojmezí, které vzniklo už v roce 1991.

„Cíle vzniku Euroregionu byly především v odstranění negativních vlivů státní hranice, zlepšení životního standardu obyvatel, zlepšení přirozených a kulturně – politických podmínek života a rozvoj hospodářského potenciálu celé oblasti,“ uvádí předseda české části Euroregionu Nisa Petr Skokan.

Stejné cíle sleduje i Liberecký kraj, který vznikl o sedm let později. „Každý máme ale lidově řečeno jiné páky, jak těchto cílů dosáhnout. Postupujeme –li ve vzájemné shodě, a to se díky dobré komunikaci děje, naše šance na úspěch jsou vyšší,“ tvrdí hejtman Libereckého kraje Pavel Pavlík. V oblasti mezinárodní spolupráce jsou role obou subjektů rozdílné. Zatímco Euroregion Nisa je platformou pro spolupráci obcí, měst či jejich svazků, Liberecký kraj jedná s vyššími územně právními celky jako je například Dolnoslezské vojvodství či Svobodný stát Sasko.

„Bude důležité, aby i následující politická reprezentace kraje pokračovala v dobře nastartované spolupráci s Euroregionem a dotáhla projekty, které se za první čtyři roky nepodařilo dotáhnout do konce,“ zdůrazňuje hejtman. Podle něj je Euroregion důležitým partnerem kraje zejména při přípravě koncepčních rozvojových dokumentů. „Slovo Euroregionu má váhu, vždyť jenom jeho česká část zaujímá rozlohu přes 3000 km2 a žije na ní skoro 450 tisíc obyvatel. Česká část má dnes celkem 147 členů, z toho 145 měst a obcí ze čtyř okresů Libereckého kraje a z okresu Děčín, ale i Krajskou hospodářskou komoru Liberec a Sdružení Český ráj,“ vypočítává Pavel Pavlík.

Díky aktivitě Euroregionu Nisa se už podařilo realizovat stovky projektů. „ Z velkých projektů, pohybujících se řádově v milionech eur, mohu jmenovat výstavbu kanalizací a čističek odpadních vod, které měly velký vliv na zlepšení čistoty vodních toků, hlavně Nisy. Prostřednictvím Euroregionu Nisa také například sdružené obce Šluknovského a Frýdlantského výběžku získaly dotaci na plynofikaci, protože šlo o projekt s přeshraničním ekologickým dosahem,“ uvádí příklady Petr Skokan.

Mezi středně velké projekty v rozsahu 50 až 300 tisíc eur v Libereckém kraji lze zařadit například budování cyklostezek a turistických stezek – nedávno tak byla za účasti starostů měst z obou stran česko-německé hranice slavnostně otevřena lávka Rádlo u Jablonce nad Nisou na trase turistické magistrály Euroregionu.

„Euroregion Nisa hraje klíčovou roli v implementaci tzv. Fondu malých projektů, který se zaměřuje rozvoj přeshraniční spolupráce měst, obcí a neziskových subjektů z oblasti kulturních výměn, vzdělávání, cestovního ruchu, ekonomické spolupráce, sportu, atd. V rámci česko-polského a česko-německého programu bylo v uplynulém roce schváleno 33 různých malých projektů s celkovou výší dotace přes 254.000 eur. Celkově bylo ale podáno 87 projektových žádostí s celkovou výší požadované dotaze přes 707.000 eur. Mrzí nás, že v tomto fondu není k dispozici více finančních prostředků, aby se tak dostalo na všechny kvalitní projekty,“ uvádí předseda české části Euroregionu Petr Skokan.

Právě zkušenosti v přípravě projektů, které se ucházejí o evropské peníze, jsou pro Liberecký kraj cenné. „Důkazem je i náš vstup do Agentury regionálního rozvoje, kterou nyní společně s Euroregionem vlastníme. Zkušený tým lidí z agentury tak pracuje i pro nás,“ podotýká hejtman Libereckého kraje Pavel Pavlík.

| Zpět na seznam zpráv | Vloženo: 27. 10. 2004
 

Komentáře jsou zavřeny.