Liberecký den – Pneumatický tkací stroj CAMEL je skokem v inovaci jako vynález tryskového tkaní

V sobotu 2. října 2004 v prostorách polského zámku Kliczków získal Výzkumný ústav textilních strojů z Liberce v druhém ročníku ceny za inovaci Euroregionu Nisa první místo v kategorii Nejlepší inovace za pneumatický tkací stroj CAMEL. O letošním ročníku Ceny ERN za inovaci jsme hovořili s Petrem Skokanem, předsedou české části Euroregionu Nisa, a Pavlem Žižkou, technicko výrobním ředitelem VÚTS.
 

Proč Euroregion Nisa vyhlásil cenu za inovaci?
Petr Skokan:
Hospodářská prosperita našeho Euroregionu závisí do značné míry na schopnosti malých a středních podniků využít naší výhodné polohy k navázání spolupráce s partnery z druhé strany hranice zejména v oblasti transferu inovativních technologií a knowhow. Cenou za inovaci bychom chtěli právě tyto aktivity podporovat.”

Jak můžete charakterizovat svůj oceněný výrobek?
Pavel Žižka:
“Jde o pneumatický tkací stroj CAMEL určený pro výrobu technických tkanin. Perlinkové tkaniny ze skleněných vláken jsou rozvíjejícím se segmentem technických textilií, díky svým ekologickým, užitným a fyzikálním parametrům jsou důležitým produktem stavebního průmyslu. Název stroje je trochu dvojsmyslný:
CAM EL je označení elektronická vačka, což je komponent použitý v řešení. Zároveň CAMEL znamená velbloud, který symbolizuje úsporný provoz, v našem případě velkou úsporu energie, cca třikrát menší příkon než u stávajících strojů. Projekt pod vedením doc. ing. Dvořáka, CSc., trval přibližně tři roky, než jsme ho dovedli do fáze prototypu, ověření a přípravy dokumentace pro sériovou výrobu. Musím poznamenat, že v tomto případě jde o celkové náklady na vývoj v desítkách milionů korun, přičemž 50% příspěvek na vývoj jsme získali v rámci projektu vyhlášeného ministerstvem průmyslu a obchodu.”

Kolik se letos do ceny za inovaci Euroregionu Nisa zapojilo českých podniků?
Petr Skokan:
“Letos se zapojilo do všech tří vyhlašovaných kategorií ceny za inovaci Euroregionu Nisa, tedy do Best Innovation (Nejlepší inovace), Best Partnership (Nejlepší partnerství) a do kategorie Best Public Private Partnership (Nejlepší partnerství veřejného a soukromého sektoru) celkem dvanáct českých podniků a institucí. Tři z nich získaly ceny za inovaci, na to jsem opravdu hrdý.”

Kde všude byl pneumatický tkací stroj CAMEL dosud představen?
Pavel Žižka:
“Jako naprostou novinku jsme jeho prototyp poprvé předvedli loni v říjnu na světové výstavě ITMA 2003 v Birminghamu, kterou označujeme jako “olympiádu v oboru textilních strojů”, protože se koná také jen jednou za čtyři roky. Mohu to přirovnat k inovaci srovnatelného významu, jakou byl samotný vynález tryskového tkaní. Samozřejmě máme jeho princip chráněn několika patenty. Představujeme a nabízíme ho přímo našim potenciálním zákazníkům, protože je zaměřen na segment speciální textilní výroby, takže nepůjde o tak velké série strojů, jako u klasické textilní výroby.”

Jak hodnotíte letošní ročník ceny za inovaci Euroregionu Nisa?
Petr Skokan:
“Jednoznačně pozitivně. Ze dvanácti zúčastněných podniků a institucí se hned tři umístily “na stupních vítězů”. Kromě již zmíněné kategorie Nejlepší inovace, kde získal 1. místo Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, a. s., také v kategorii Nejlepší spolupráce získala 1. místo firma EXIM Mikulášovice, s. r. o. společně s F.A Schurig u. Co. KG. V kategorii Nejlepší spolupráce veřejného a soukromého sektoru Střední průmyslová škola stavební Liberec a AQuaBe GmbH, Görlitz obsadily 3. místo. Třetí místo ale osobně mě velice potěšilo o to víc, že jsem se při předávání ocenění mohl setkat s ředitelem školy Janem Lajerem jako bývalý absolvent této liberecké průmyslovky, ke které mě váží pěkné vzpomínky. Mámli to shrnout inovativní výrobky, technologie a spolupráce znamenají příslib do budoucna, vytvoření nových pracovních míst a zvýšení konkurenceschopnosti našich podniků na náročném trhu EU.”

V čem vidíte přínos ocenění v rámci ceny za inovaci Euroregionu Nisa?
Pavel Žižka:
“Každé podobné ocenění výrobku nám přinese propagaci a publicitu, což ve svém důsledku zvýší prodejnost stroje. Nyní musíme cenu za inovaci Euroregionu Nisa správně obchodně zhodnotit.”

| Zpět na seznam zpráv | Vloženo: 21. 10. 2004
 

Komentáře jsou zavřeny.