Liberecký den – O rovnoprávnosti Libereckého kraje se jedná ve sněmovně

Na programu 51. schůze Poslanecké sněmovny ČR je opět návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon o soudech a soudcích. První čtení návrhu je zařazeno jako 83. bod programu. “Doufám, že se námi navrženou legislativní úpravou, kterou považuji za zásadní krok ve vztahu ke zrovnoprávnění všech krajů, bude tentokrát poslanecká sněmovna skutečně zabývat a náš návrh nebude odložen stejně jako na předchozí schůzi, kdy se nedostal na projednávání,” poznamenal hejtman Petr Skokan, který návrh předložil.

Zároveň připomněl, že návrh Libereckého kraje stanovuje podmínky pro postupný vznik krajských soudů v šestici krajích, kde doposud tyto instituce postrádají. Kromě Libereckého kraje to jsou kraje Karlovarský, Pardubický, Kraj Vysočina, Olomoucký a Zlínský. Dále už pak návrh řeší vznik samotného Krajského soudu v Liberci, do jehož obvodu by spadaly okresní soudy v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Liberci a Semilech. “Vládní návrh naopak předpokládá, že pro potřeby výkonu státní moci dojde k uzákonění členění České republiky pouze do osmi oblastí vymezených správními obvody samostatných krajů, což především v oblasti působnosti soudců, policie a státních zastupitelstev znamená zakonzervování současného stavu, kdy šest krajů postrádá nejenom krajský soud,” dodal hejtman.

| Zpět na seznam zpráv | Vloženo: 24. 11. 2005
 

Komentáře jsou zavřeny.