Konkrétní legislativní návrh na pomoc občanům poškozeným amnestií

Jedním z posledních hříchů vlády Petra Nečase je amnestie. Ve snaze alespoň částečně napravit škody způsobené amnestii předložily Věci veřejné novelu občanského soudního řádu a zákona o soudních poplatcích.

„Věci veřejné zdůrazňují, že za šíři a dopad amnestie plně odpovídá vláda. Prezident republiky má sice dle ústavy pravomoc udělit amnestii, ale jedná se o pravomoc, která vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády. Za rozhodnutí takto učiněná nese odpovědnost vláda jako celek, tedy včetně LIDEM a TOP 09, která dává kvůli prezidentské kampani od amnestie ruce pryč. Dle článku 53 Ústavy ČR totiž není prezident z výkonu své funkce odpovědný,“ říká Kateřina Klasnová. 

„Absolutně také neplatí vyjádření Petra Nečase, že měl ústavní povinnost amnestii podepsat a zcela alibistické je další jeho vyjádření, ve kterém uvedl, že nevěděl, kterých kauz se amnestie dotkne,“ dodává dále Kateřina.  

Věci veřejné považují za alarmující, že se amnestie týká také zastavení vyšetřování některých velkých kauz hospodářské kriminality a korupčních kauz. Je to v přímém rozporu s bojem proti korupci, o který VV usilovaly, který v roce 2010 prosadily do programového prohlášení vlády a který je stále v programu věcí veřejných. 

Za cela nepřijatelné považují poslanci VV ohrožení práv tisíců poškozených, kteří kvůli amnestii ztrácejí naději na odškodnění. Nejedná se ale pouze o poškozené v případě zastavení trestního stíhání, ale ohrožena jsou i práva poškozených v pravomocně ukončených amnestovaných trestních řízeních, kde sice byl soudem potvrzen nárok na náhradu škody, ale odsouzenému v případě neuhrazení škody nehrozí přeměna trestu z podmíněného na nepodmíněný a plnění bude třeba vymáhat. 

Poškození, kteří se budou chtít přes amnestii domoci svého práva, budou muset použít služeb advokátů, platit soudní poplatky nebo složit jistinu. Lze očekávat, že mnozí se kvůli nedostatku finančních prostředků a z důvodu bezradnosti ve věcech civilního řízení svých nároků vzdají. 

Věci veřejné proto přišly s věcným řešením a podaly novelu občanského soudního řádu a zákona o soudních poplatcích, které umožní, aby byli poškození osvobozeni od soudních poplatků při vymáhání náhrady škody v civilním řízení a aby dostali bezplatnou právní pomoc, a to vše na účet povinných, tedy žalovaných.

Věci veřejné podaly tento návrh ve spolupráci se spolkem Šalamoun. Na tiskové konferenci v úterý 15. ledna 2013 vystoupili také zástupci spolku Šalamoun, Spolku pro podporu nezávislé justice – Ing. Zděněk Jemelík a John Bok.

Konkrétně jsme navrhli:

Pokud byl někdo poškozen trestným činem a bude se jako oběť dožadovat odškodnění v rámci trestního řízení a pokud došlo k zastavení trestního řízení v důsledku amnestie, tak má nárok u soudu v rámci civilního procesu domáhat se náhrady škody za těchto podmínek:

–        Když o to poškozený požádá soud, bude mu přidělen advokát zdarma – aby ho nemusel shánět a platit a zlepšila se šance, že se domůže práva, protože se jednalo o složité kauzy s vysokými a zdlouhavými nároky na dokazování, což by poškozeného stálo hodně peněz.

–        Pokud poškozený požádá o předběžné opatření, aby se zabránilo, že žalovaní svůj majetek někam chytře “uklidí” nebo se ho jinak zbaví, nemusí poškozený soudu skládat žádnou jistotu pro případ vzniku škody (týká se jen poškozených z amnestie).

–        Poškození jsou zproštěni soudních poplatků, aby je pokračující soudní proces v civilním řízení nic nestál.

Komentáře jsou zavřeny.