Dopis ke kandidatuře na předsedu VV

Milí příznivci Věcí veřejných v Libereckém kraji!

 

Po zvážení všech pro a proti jsem se rozhodl kandidovat na předsedu naší politické strany Věci veřejné. Zkušenosti, které jsem doposud získal, nyní nabízím Vám, členům a členkám, véčkařům a véčkařkám. Moje postoje jsou dlouhodobě stejné. Ví se o mně, že jsem čitelný a předvídatelný – naši voliči očekávají pevnou linii a nikoli každotýdenní změny konceptu. Jsem si plně vědom obrovské míry pohlcení osobního času, je to však naplnění smyslu fungování politika. Také je mi jasná vysoká míra osobní odpovědnosti, ale snad už i svojí postavou dokazuji, že zastanu práci pro celého chlapa.

 

Více se o mně dozvíte i z mého webu www.petrskokan.cz a facebookového profilu. Pokud se rozhodnete mých schopností využít, jsem připraven je pak dále nabídnout občanům naší republiky. S Vaší pomocí je chci přesvědčit, že Věci veřejné se nevzdávají a dotahují věci veřejné do zdárného konce! Máme kořeny, principy a zásady, kterých se hodláme držet i s vědomím, že na sebe přivoláváme hněv mocných, skutečných vládců naší společnosti. Za jeden z našich nejbližších cílů považuji vyčištění české politiky od dalších Šibalů, Kmotrů, či Tunelářů, z nichž někteří stále sedí dokonce i na postech ministrů současné vlády.

 

Při stabilizaci naší strany hodlám maximálně využít členskou základnu a původní programové myšlenky a cíle Věcí veřejných. Členská základna je dnes očištěna od lidí, kteří nebyli přesvědčeni o správnosti našich cílů. Jejich cíle byly částečně či zcela jiné a v mnoha případech je zaměnili za osobní ambice a posty. Výhodou pro nové vedení Věcí veřejných bude současné ocelové jádro, které se stmelilo otřesy minulých měsíců. Na něj se chci především spoléhat. K tomu hodlám využít a posílit plnou a trvalou komunikaci se všemi místními organizacemi VV a jejich regionálními zástupci a vybudovat plnohodnotnou obousměrnou vazbu.

 

Měl jsem možnost sledovat složité manévrování stávajícího vedení VV a oceňuji jeho maximální snahu udržet harmonii mezi programem naší strany a osobními ambicemi jednotlivců. Těch využily různé vnější zájmové skupiny. Bohužel, ne všechny jimi nastražené pasti se povedlo předem odhalit a všichni jsme prožívali mediální peklo, jehož ozvěny vnímáme doposud. O to více oceňuji, co pro Věci veřejné udělalo stávající vedení a se znalostí zákulisních detailů mohu zodpovědně potvrdit, že prostor pro jiná řešení nebyl téměř žádný. I pro to vítám obnovení členství v naší straně Vítu Bártovi. V tandemu s Radkem Johnem udělali pro Českou republiku obrovský kus práce. S jejími prvními plody se nyní chlubí i jiní, ale je jen na nás, zda se k nim i k nadcházející úrodě, budeme více hlásit.

 

Pokud získám Vaši důvěru při nominaci a následné volbě, rád bych měl alespoň takovou podporu, jakou měli oni. Pokud mne podpoříte, mohu Vám slíbit hodně práce a boj za očištění dobrého jména Věcí veřejných!

 

Jsem připraven zodpovědět jakékoliv Vaše dotazy. Podle časových možností i osobně, e-mailem nebo po telefonu. Uvítám Vaše připomínky především k mé osobě a kandidatuře a ještě více Vaše nápady a myšlenky čeho se vyvarovat a na co se zaměřit. K tomuto účelu využijte, prosím, spojení uvedené níže. Na stejnou adresu můžete samozřejmě zasílat i formulaci Vaší podpory k mé kandidatuře, ať už osobně, či formou usnesení.  

 

Těším se na další spolupráci! 🙂

Komentáře jsou zavřeny.

Dopis ke kandidatuře na předsedu VV

Milí příznivci Věcí veřejných v Libereckém kraji!

 

Po zvážení všech pro a proti jsem se rozhodl kandidovat na předsedu naší politické strany Věci veřejné. Zkušenosti, které jsem doposud získal, nyní nabízím Vám, členům a členkám, véčkařům a véčkařkám. Moje postoje jsou dlouhodobě stejné. Ví se o mně, že jsem čitelný a předvídatelný – naši voliči očekávají pevnou linii a nikoli každotýdenní změny konceptu. Jsem si plně vědom obrovské míry pohlcení osobního času, je to však naplnění smyslu fungování politika. Také je mi jasná vysoká míra osobní odpovědnosti, ale snad už i svojí postavou dokazuji, že zastanu práci pro celého chlapa.

 

Více se o mně dozvíte i z mého webu www.petrskokan.cz a facebookového profilu. Pokud se rozhodnete mých schopností využít, jsem připraven je pak dále nabídnout občanům naší republiky. S Vaší pomocí je chci přesvědčit, že Věci veřejné se nevzdávají a dotahují věci veřejné do zdárného konce! Máme kořeny, principy a zásady, kterých se hodláme držet i s vědomím, že na sebe přivoláváme hněv mocných, skutečných vládců naší společnosti. Za jeden z našich nejbližších cílů považuji vyčištění české politiky od dalších Šibalů, Kmotrů, či Tunelářů, z nichž někteří stále sedí dokonce i na postech ministrů současné vlády.

 

Při stabilizaci naší strany hodlám maximálně využít členskou základnu a původní programové myšlenky a cíle Věcí veřejných. Členská základna je dnes očištěna od lidí, kteří nebyli přesvědčeni o správnosti našich cílů. Jejich cíle byly částečně či zcela jiné a v mnoha případech je zaměnili za osobní ambice a posty. Výhodou pro nové vedení Věcí veřejných bude současné ocelové jádro, které se stmelilo otřesy minulých měsíců. Na něj se chci především spoléhat. K tomu hodlám využít a posílit plnou a trvalou komunikaci se všemi místními organizacemi VV a jejich regionálními zástupci a vybudovat plnohodnotnou obousměrnou vazbu.

 

Měl jsem možnost sledovat složité manévrování stávajícího vedení VV a oceňuji jeho maximální snahu udržet harmonii mezi programem naší strany a osobními ambicemi jednotlivců. Těch využily různé vnější zájmové skupiny. Bohužel, ne všechny jimi nastražené pasti se povedlo předem odhalit a všichni jsme prožívali mediální peklo, jehož ozvěny vnímáme doposud. O to více oceňuji, co pro Věci veřejné udělalo stávající vedení a se znalostí zákulisních detailů mohu zodpovědně potvrdit, že prostor pro jiná řešení nebyl téměř žádný. I pro to vítám obnovení členství v naší straně Vítu Bártovi. V tandemu s Radkem Johnem udělali pro Českou republiku obrovský kus práce. S jejími prvními plody se nyní chlubí i jiní, ale je jen na nás, zda se k nim i k nadcházející úrodě, budeme více hlásit.

 

Pokud získám Vaši důvěru při nominaci a následné volbě, rád bych měl alespoň takovou podporu, jakou měli oni. Pokud mne podpoříte, mohu Vám slíbit hodně práce a boj za očištění dobrého jména Věcí veřejných!

 

Jsem připraven zodpovědět jakékoliv Vaše dotazy. Podle časových možností i osobně, e-mailem nebo po telefonu. Uvítám Vaše připomínky především k mé osobě a kandidatuře a ještě více Vaše nápady a myšlenky čeho se vyvarovat a na co se zaměřit. K tomuto účelu využijte, prosím, spojení uvedené níže. Na stejnou adresu můžete samozřejmě zasílat i formulaci Vaší podpory k mé kandidatuře, ať už osobně, či formou usnesení.  

 

Těším se na další spolupráci! 🙂

Komentáře jsou zavřeny.