Cílem je trvalá služba naší zemi

Dovolte, abych se vám, čtenářům svého webu, pochlubil, že jsem získal při volbě místopředsedy Věcí veřejných nejvyšší počet hlasů. Neúspěšně jsem se ucházel i o post předsedy. Před volbou jsem přednesl tento projev. 

V prvé řadě chci poděkovat Vám všem, kteří jste mne kontaktovali v souvislosti s mojí kandidaturou. Musím Vám s plnou pokorou poděkovat za Vaši jasně vyslovenou podporu a pevně věřím, že Vaši důvěru nezklamu, ať už bude výsledek volby jakýkoli.

Rozsah těchto Vašich reakcí je pro mne jasným potvrzením, že jedna z věcí, které nám doposud chyběly ze všeho nejvíc, je právě zpětná vazba mezi naší centrálou a Vašimi regionálními a místními organizacemi. Nejenže jsme povinni zajistit Vám všem maximální informovanost o veškerém politickém dění – protože jak nás máte podporovat a – přiznejme si – někdy až obhajovat, když Vám nikdo nesdělí, co se vlastně v reálu odehrává, a jste odkázáni pouze na naše revolverová a bulvární média – mnohdy navíc ovládaná naší politickou konkurencí. 

Nadále není možné připouštět, aby Vaše mnohdy velmi cenné náměty a postřehy prostě nedoputovaly do výkonné rady, případně grémia. Všichni se tak připravujeme o podněty, které stačí jen s minimální a mnohdy také žádnou úpravou převzít a zasadit se o jejich průnik do reálné politiky. Mnohdy pracně hledáme politická témata a jako bychom si neuvědomovali, že právě Vy jste jejich takřka nekonečnou zásobárnou.

Za velmi důležitý považuji i fakt, že ze všech reálných politických uskupení máme zcela jistě nejnižší věkový průměr členské základny. Chci se zasadit o to, abychom této skutečnosti uměli náležitě využít. V naší zemi, plné politikou otrávených lidí, je strašně cenné mít možnost se opřít o dravé mládí, které má koneckonců daleko větší biologický mandát k rozhodování o věcech budoucích. Plně tomu ostatně odpovídá i můj výběr navržených místopředsedů.

Věřte mi, že jsem připraven v maximální míře využít jakékoli Vaše podněty z celostátní, regionální i komunální politiky, a naplnit tak samotný název naší strany. Ano, jsme Věci veřejné a to neznamená jen to, že chceme sloužit veřejnosti a svým voličům, ale také to, že to hodláme dělat v pravém slova smyslu veřejně, a to včetně pranýřování a trvalého úsilí o postupnou likvidaci veškeré špíny, kterou jsme obklopeni. Jedině tak můžeme obnovit důvěru veřejnosti a vrátit našim lidem hrdost na svoji zemi.

Máme i své historické vzory. I když se pro zjednodušení omezím “jen” na historii relativně nedávnou a pouze na několik jmen – bude stejně naprosto jasné, co mám na mysli – Rašínovo národohospodářství, Baťovské budování a plánování, obrovskou statečnost našich legionářů a odbojářů – současně ale také masarykovskou sociální citlivost. To je ale opravdu jen nejstručnější nástin.

Současně považuji za naprosto nezbytné a zcela zásadní v samém závěru zdůraznit a zopakovat svoji představu dokonání proměny VV ve stranu moderního typu, která je především servisním a komunikačním zázemím pro své politické lídry. Její předseda by dle mého modelu měl být ani ne tak hlavním reprezentantem jako spíše šéfem tohoto – pevně věřím, že výkonného – týmu. Vrcholným veřejným reprezentantem, volebním leadrem a skálopevně věřím, že jednou i budoucím premiérem za VV je a bude Vít Bárta.

Na úplný závěr mi dovolte trochu patosu – ale myslím, že následující věty musí být vyřčeny :

Slibuji Vám, že se zasadím o zabezpečení maxima informací o naší činnosti a dosažených výsledcích vůči nejširší veřejnosti.

Garantuji Vám trvalé fungování zpětné vazby ke všem regionálním a místním organizacím.

Garantuji Vám, že zůstanu přímý, čitelný a předvídatelný – všichni přece dobře víme, že naši voliči očekávají trvalou a pevnou linii, a nikoli každotýdenní změny konceptu.

Toto vše však mohu dokázat jen a pouze s Vaší pomocí a s plným vědomím, že má případná volba není cílem, ale jen a pouze startem k nové práci a trvalému úsilí o naplnění našich ideálů, přání a tužeb, ale také, a to dokonce v prvé řadě – k trvalé službě naší veřejnosti a naší zemi.

 

Komentáře jsou zavřeny.