Českolipský deník – Otevřený dopis Petru Skokanovi, hejtmanovi Libereckého kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje přijalo i přes zásadní nesouhlas naší obce usnesení, kterým vyjádřilo jednoznačnou vůli se vměšovat do záležitostí obce Ralsko, a to formou získání pozemků bezúplatným převodem od státu do vlastnictví Libereckého kraje. Jedná se o pozemky o výměře zhruba 300 ha, na kterých je jako na jedněch z mála v naší obci, jejíž území tvoří z podstatné části lesy, možné počítat s rozvojem investiční výstavby. Není proto divu, že naše obec má o toto území tak velký zájem, neboť již 16 let trvající neschopnost státu podílet se na jeho účelném využití je mimo jiné příčinou velmi vysoké míry nezaměstnanosti v naší obci a jejím zařazení do hospodářsky slabých oblastí.

Není smyslem tohoto dopisu vypočítávat argumenty, proč by měly pozemky přejít do vlastnictví obce a nikoliv Libereckého kraje, stejně tak jako popisovat projekty, které má obec připraveny a Liberecký kraj nikoliv, ani neochotou Libereckého kraje dát souhlas k převodu pozemků ze státu na obec pro výstavbu místní komunikace, která je nezbytná pro rozvoj zmiňovaného území. Věcných argumentů jsme předložili Vašim kolegům radním i zastupitelům velmi mnoho, pro ně však věcná argumentace není podstatná.

Smyslem mého dopisu je otázka, na kterou nemohu najít odpověť. Proč Liberecký kraj tolik stojí o to získat na území obce Ralsko pozemky do svého vlastnictví i přes zásadní nesouhlas obce? Jedna odpověť se sice nabízí a váže se na vztahy naznačené Transparency International, ale sám si říkám, že to snad není pravda, i když si o tom již “cvrlikají vrabci na střeše”.

Pane hejtmane, do čela úřadu jste byl zvolen na kandidátce ODS, jste této strany dlouholetým členem a tak jsem očekával, že ve své funkci nejen že budete ctít své vlastní volební motto, volební program této strany pro volby do zastupitelstva Libereckého kraje, ale i z obecného hlediska politiku své vlastní strany. Druhá otázka, která mne trápí, je zcela logická. Jak mohu důvěřovat proklamacím představitelů Libereckého kraje, když Vy sám se ani nesnažíte předvolební sliby plnit? Jak mám důvěřovat zastupitelům za ODS, kteří vůbec nejednají ve smyslu programu své vlastní strany a jejích základních zásad? Že se mýlím? Jak si mám tedy vysvětlit to, že Vaším osobním mottem ve volbách bylo “Města a obce tvoří kraj – kraj jsou města a obce v něm”, které na svých webových stránkách vysvětlujete “Kraj není instituce sama pro sebe, nebyl by bez jednotlivých obcí a měst, a proto musí kvalitně komunikovat a spolupracovat se všemi svými – i těmi nejmenšími – obcemi.” Jak mám chápat volebním programem deklarovanou spolupráci s obcemi, podporu podnikání, projektů PPP, projektů se zahraniční účastí, rozvoje hospodářsky slabých oblastí atd, atd? Jak si mám vysvětlit Váš výrok “Svá samosprávná rozhodnutí by kraj neměl vydávat od stolu úředníků, ale měl by je prodiskutovat se všemi zúčastněnými stranami” publikovaný v Právu 3. 11. 2005? Jak mám pochopit postoje zastupitelů Libereckého kraje, když již ve volebním programu ODS v roce 1998 bylo uvedeno “ODS je proti tomu, aby se pravomoci nově vzniklých krajů (rozumějte uměle vytvořených celků) stanovily na úkor obcí?” Jak mám tedy chápat výrok Petra Bendla v rozhovoru pro BBC ze dne 30. 10. 2005 “… co není nutné řešit na státní úrovni, nechť se na státní úrovni neřeší. Co není nutné řešit na krajské úrovni, ať se na krajské úrovni neřeší, prostě posunout to směrem dolů?” Nemělo by to být celé o tom, že základem společnosti je svobodný občan, který dobrovolně žije v samosprávou řízené obci, že kraj “řeší” oblasti života občanů, které přesahují možnosti obce, a stát spravuje věci přesahující možnosti krajů? Odpověť mne napadá jediná: “My Vám pomůžeme, ať se Vám to líbí, či nikoliv a ať to stojí, co to stojí.” Není náhodou tento postoj hodný předlistopadového tajemníka KV KSČ?

Vážený pane hejtmane, pokud ve Vás nevyvolávají předchozí otázky ani stín pochybností o postupu Libereckého kraje, pak se ještě zeptám: Jak by se Vám líbilo, kdyby Liberecký kraj v České Lípě vlastnil např. náměstí, radnici, pozemky pro průmyslovou zónu? Jak by se Vám líbilo ptát se úředníků krajského úřadu, zda blahosklonně prodají nějaký ten pozemeček pro řezníka, pekaře, truhláře či malou továrničku, o větších investorech, které si sám najdete nemluvě? Takových otázek je celá řada a všechny mají vliv na zaměstnanost v obci a na její rozvoj. Kdyby, čistě teoreticky, jste se v současné době nacházel na postu starosty Ralska a zeptal se mě na můj názor, pak Vám odpovím: “Nevěřte jim, každá lež je dobrá, pokud posílí pocit jejich moci.” Pokud ODS i v jiných krajích a na radnicích postupuje podobným způsobem, pak se nedivím poklesu jejích preferencí.

Jindřich Šolc – starosta obce Ralsko 

| Zpět na seznam zpráv | Vloženo: 12. 11. 2005
 

Komentáře jsou zavřeny.