Českolipský deník – Liberecký kraj, společné místo pro život

Petr Skokan, 41 let, ženatý, čtyři děti. Od roku 1992 členem ODS, šest let působí na českolipské radnici ve funkci starosty. V nadcházejících volbách do zastupitelstva Libereckého kraje kandiduje za ODS na hejtmana.
 

Jaké jsou podle vás přednosti Libereckého kraje?
Především to je jeho strategická poloha. Sousedí se dvěma zeměmi – Dolnosaským vojvodstvím a Svobodným státem Sasko, což je výhoda, kterou by měl náš kraj ve sjednocené Evropě více využívat jak po stránce ekonomické, tak turistické. Když je řeč o turistice, musím vyzdvihnout jeho další velmi významný potenciál, kterým je nádherná příroda. Počínaje Máchovým krajem a konče Krkonošemi. Přitom v našem kraji nejsou žádná významná surovinová ložiska, proto se dá do budoucna předpokládat, že nebude docházet k devastaci krajiny. Naopak, budeme-li o naše přírodní krásy pečovat, otevírá se nám zajímavá nabídka z pohledu cestovního ruchu, který je také velmi důležitým zdrojem příjmů. Osobně se domnívám, že právě kraj jako instituce by měl proto i rozvoj cestovního ruchu více podporovat a koordinovat.

Na co by se měl kraj podle vás soustředit, kterému okruhu problémů v případě svého zvolení se budete věnovat přednostně?
Především v jeho komunikaci navenek. Úřad by měl poskytovat maximum informací s minimálním zpožděním. Mám v plánu zavést informační server, který bude na požádání firem, neziskových organizací či občanů automaticky rozesílat informace, o něž požádají. V co nejkratším čase dostanou lidé novinky z nejrůznějších oblastí, které si určí. Městský úřad v České Lípě už má tento systém informování připravený.

Dáváte přednost této nepřímé komunikaci?
Ne, jednoznačně míním osobně jezdit tam, kde se vyskytnou problémy. Budu se pohybovat po celém kraji, obdobný osobní kontakt budu vyžadovat od svého okolí, od náměstků přes radní až po úředníky.

Co vidíte jako další prioritu?
Prvořadým cílem je prosadit, aby se Liberecký kraj stal krajem plnohodnotným. Musí tu být zastoupeny všechny instituce, jak je to zvykem u většiny krajů. Budu usilovat o to, aby vláda dostála svým slibům a dokončila započatou reformu. Je alarmující, že se tak doposud nestalo, dokonce hrozí stěhování dalších institucí mimo Liberecký kraj.

To jsou cíle dlouhodobější. Co by podle vás šlo zlepšit prakticky hned?
Určitě udělování grantů neziskovému sektoru. Organizace často nevědí, kdy se budou rozdělovat peníze, jaká přesně budou témata, nedovědí se, jaká byla konkurence a podobně. Chci zprůhlednit pravidla pro grantovou politiku, zveřejňovat způsob hodnocení, seznam uchazečů či výši přidělených prostředků.

Chtěl byste něco vzkázat nerozhodnutým voličům?
Ano, aby přišli k volbám. Krajské zastupitelstvo, jehož složení mají možnost ovlivnit, rozhoduje o věcech, které se přímo dotýkají života každého z nás.

| Zpět na seznam zpráv | Vloženo: 03. 11. 2004
 

Komentáře jsou zavřeny.