Českolipská nemocnice: Chybějící koncepce a unáhlené kroky

Českolipský deník přinesl v sobotu 11. května 2013 můj názor na dění v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa:

Podle programového prohlášení Rady Libereckého kraje má být vypracována dlouhodobá koncepce zdravotnictví v Libereckém kraji, ale dosud není známo, zda na ní někdo pracuje. K dlouhodobé strategii Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa vypracované odvolaným vedením se také ani kraj ani nová dozorčí rada nijak nevyjádřily.

Bohužel, zatím nejviditelnějším činem vedení kraje a dozorčí rady v českolipské nemocnici byla dubnová nečekaná výměna jejího managementu ze dne na den. Ve velkých organizacích, které zaměstnávají stovky lidí, se výměny celého managementu nedělají takovým nedůstojným způsobem. Já jsem jako hejtman k takovým unáhleným krokům nikdy nepřistoupil. I v této aktuální situaci se vyjadřuji až s odstupem času, kdy už snad alespoň trochu vychladly horké hlavy. Koneckonců ani hejtman Půta neodvolal nikoho ve své přímé kompetenci.

Pokud podle nového krajského vedení a dozorčí rady byla výměna nutná, měla probíhat kontinuálně. Vím, ze svých návštěv, že v  nemocnici je rozpracována řada projektů, jako jsou akreditace nemocnice, dotace z fondů EU na rozsáhlé nákupy zdravotní techniky apod. Táži se jménem občanů Českolipska: Nehrozí prodlení a ztráta dotací? Pracuje se na nich či nikoliv? Kdo z vedení nemocnice je nyní zaštiťuje? Došlo kvůli urychlenému odvolání vedení ze dne na den k řádnému předání takto rozpracovaných projektů? Bude je snad novému vedení předávat dozorčí rada?

Bc. Zuzana Kocumová, náměstkyně hejtmana pro řízení zdravotnictví, v médiích tvrdí, že výběrové řízení na zateplení nemocnice bylo netransparentní. Osobně považuji taková mediální prohlášení za ukvapená, poškozující ve svém důsledku celou českolipskou nemocnici. Pokud byla veřejná soutěž opravdu netransparentní, proč Rada kraje s odpovědností akcionáře nemocnice nerozhodne o ukončení platnosti smlouvy? Pokud rozhodla o dalším jednání s vítězem veřejné soutěže, tak asi uznává její transparentnost. Otázka transparentnosti veřejné zakázky je její základní zákonnou podmínkou, pokud by tomu bylo naopak, pak by jistě nebylo problémem platnost vysoutěžené smlouvy ukončit, neboť taková smlouva by nepožívala právní ochrany. Dále se ptám, proč dosud  celý proces zadávání a vedení výběrového řízení nezkontrolovali úředníci a odborníci kraje?

Co bylo a má být prioritním požadavkem na vítěze výběrového řízení? Pouze nejnižší cena, nebo i zároveň kvalita stavebních prácí s ohledem na specifika zdravotnického prostředí? Uvědomují si mediální kritici vysoutěžené ceny, že na některých částech stavby je možno s ohledem na provoz nemocnice, na léčebný proces a pohodlí pacientů denně pracovat jen velmi omezenou dobu? Že je nutno při stavbě dodržovat přísné hygienické předpisy? Rekonstrukce nemocnice za jejího plného provozu je přece něco zcela jiného než zateplení školy, kterou je možno provést bez omezení o prázdninách mimo provoz. Proto srovnávání ceny stavební investice v případě nemocnice a školy je zavádějící a neprofesionální. Dovoluji si to vyslovit, protože jsem ve svém životě řídil celou řadu staveb, a mám tedy určité praktické zkušenosti.

Pokud vím, Státní fond životního prostředí na základě žádosti nemocnice rovněž bez problémů souhlasil s poskytnutou slevou z vysoutěžené ceny. Takový postup koneckonců není porušením zákona o veřejných zakázkách. Jen nerozumím tomu, proč je souhlasné stanovisko SFŽP odlišně interpretováno v médiích.

Poskytnutou slevou českolipská nemocnice jistě o dotaci na zateplení nepřijde, může však přijít o část z poskytnuté dotace kvůli nekoncepčnímu rozhodnutí o odnětí Pověření k výkonu závazku veřejné služby, jež bylo českolipské nemocnici v rozsahu její registrace jako nestátního zdravotnického zařízení uděleno v době mého působení coby hejtmana kraje na dobu 10 let od roku 2008. V březnu 2013 rada Libereckého kraje toto pověření zredukovala pouze na lékařskou pohotovostní službu a na zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci.

 

ČTĚTE TAKÉ:

Horko kolem zateplení nemocnice v České Lípě

Deník ČL NEMCL Skokan 130511

Komentáře jsou zavřeny.