Asociace krajů podpořila stanovisko hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana k územně správnímu členění státu

 

Hejtman Libereckého kraje Petr Skokan vítá a podporuje postoj Rady Asociace krajů České republiky k vládnímu návrhu zákona o územně správním členění státu. „Rada  Asociace krajů České republiky na svém zasedání 9. září v Brně rezolutně odmítla, aby v připravovaném zákoně o územně správním členění bylo zakotveno rozčlenění území státu do 8 oblastí, tak jak navrhuje vláda premiéra Paroubka,“ vysvětluje hejtman Petr Skokan a připomíná, že vládní kabinet ve svém návrhu  počítá s existencí 8 tzv. soudních krajů, na něž by byly vázány také útvary policie a státního zastupitelství. „Uzákoněním této právní úpravy by pět krajů včetně Libereckého zůstalo neplnohodnotným regionem, kde chybějící  krajské instituce  komplikují život veřejnosti.“ Podle hejtmana proto asociace opakovaně žádala přijetí takové úpravy, která by území státu členila na správní regiony v hranicích totožných s hranicemi krajů jako vyšších územně samosprávných celků. „Iniciativu vyvinul i náš kraj, který podal návrh zákona v souladu s reformou veřejné správy. Ale vláda na naše argumenty neslyší, ačkoliv to byla právě ČSSD, která reformu veřejné správy odstartovala s tím, že hodlá veřejnou správu přiblížit občanům. V tomto případě však zůstalo u slibů. Opak je pravdou, neboť uzákoněním oblastí by se  pouze zakonzervoval současný nevyhovující stav. Navíc se domníváme, že vytvoření oblastí je protiústavní krok odporující článku 99 Ústavy ČR, kde se praví, že republika se člení na obce a kraje,  nikoliv oblasti, jak by si přála vláda a někteří státní úředníci.“ Vzhledem k tomu, že návrh zákona byl již  předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání, asociace krajů uložila svému předsedovy, aby její stanovisko tlumočil poslancům přímo na půdě sněmovny.

| Beránková Alena Ing. | telefon: 485 226 383 | Zpět na seznam zpráv | Vloženo: 12. 09. 2005

Komentáře jsou zavřeny.