7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 7. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2011. Zasedání se koná v zasedací místnosti (3. patro) Krajského úřadu Libereckého kraje, U jezu 642/2a, dne 30. srpna 2011 od 14.00 hodin.

 

Komentáře jsou zavřeny.