100 dnů hájení skončilo

 video z 5.zasedání

  1. Údajná podnapilost místostarostky

Místostarostka města Alena Šafránková je na svém prvním vítání občánků napadena, že je opilá. Následná zkouška na Policii ČR ale prokáže, že alkohol nepožila. Je legitimní, že žena, která je zákeřně a plánovaně nařčena z opilosti hned při první možné příležitosti, se brání – podáním trestního oznámení na neznámého pachatele za pomluvu. Protože tato „zaručená informace“ ničím jiným není. Ale prý je tento postup chybný. Paní místostarostka tak měla zřejmě pokorně složit ruce v klíně a nečinně snášet vše, co si o ní někdo vymyslí, protože jedině tak bychom nebyli „zbytku republiky jako už mnohokrát pro smích“.

  1. Nový ředitel Sport Česká Lípa, p.o.

Rada města 7. 12. 2014 odvolala z funkce ředitelku p. o. Sport Mgr. Ivetu Žižkovou a následně vypsala řádné výběrové řízení na tuto funkci. Dočasně je ředitelem organizace pověřen Mgr. Pavel Císař. Pamatujte, být spolužákem kohokoli je hřích, i když máte vhodné vzdělání a zkušenosti pro vedoucí funkci. A správně byste se neměli ani přihlásit do řádného výběrového řízení, tedy tam, kam se má právo přihlásit kdokoli. I když příspěvková organizace Sport nabízí díky „spolužákovi“ již nyní nové služby a má smělé plány do budoucna, padouch spolužák zůstane padouchem. I když všichni víme, že hysterická bublina okolo dočasného ředitele p.o. Sport za chvíli splaskne. (O skutečných „přešlapech“ spojených s výměnou ředitele p.o. Sport se podrobněji dočtete na str.21.)

  1. Množství lidí ve výborech či komisích

Zastupitelstvo města zvýšilo počty členů ve výborech a komisích vždy o dva. Zvýšilo také odměny pro členy komisí rady města z řad občanů, kteří nejsou zastupiteli, tak, aby pobírali stejnou odměnu jako občané ve výborech zastupitelstva. Pokud dáte místa v poradních orgánech radnice všem politickým stranám poměrně podle výsledku voleb (aniž byste nějak výrazně zatížili rozpočet města a dokonce si ještě snížíte odměny pro radní a předsedy těchto poradních orgánů oproti minulému volebnímu období), prý pouze rozdělujete koryta. Navíc si dovolíte řídit se heslem – za práci se platí. Protože „kvalita“ práce vykonávané zadarmo odpovídá výši takové „odměny“. Mimochodem, na jednání komisí a výborů dochází každý měsíc více než sto občanů města, většina bez politické příslušnosti či jakékoli funkce!

  1. Nefunkční stránky města

Na přelomu listopadu a prosince 2014 několik dní po sobě zcela mimořádně nefungovaly webové stránky města Česká Lípa, ani stránky Městských novin kvůli závadě na straně poskytovatele. Rozhořčování některých obyvatel nad nefunkčními stránkami vyvolává několik dojmů. Za prvé, že jsou stránky města nejnavštěvovanější web na Českolipsku. Nebo za druhé, že firma poskytující městu hostingové služby schválně server vypíná – i za cenu složité obnovy systému a nepříjemného vysvětlování. K takto dlouhodobému výpadku došlo poprvé, město již nastalou situaci řeší přípravou veřejné zakázky na nového poskytovatele hostingových služeb.

navrh rozpoctu 2015_vyveseny

  1. Rozpočtové provizorium

Nové zastupitelstvo neschválilo rozpočet města na rok 2015 v prosinci loňského roku, předložit ho plánuje až v únoru 2015. Nevyvezené popelnice, přerostlé keře, neposypané chodníky, vypnuté pouliční osvětlení, zavřené školy. Až takovou apokalypsou zavání reakce na rozpočtové provizorium. Nic takového se však neděje, běžný občan nepozná změnu, úřad i město fungují. Rozpočet není ještě schválen, protože radnice chce, aby v něm byly jen investice, které je město opravdu schopno v daném roce zrealizovat, chce hledat úspory, mít vyrovnaný rozpočet. Nebo radnice měla v zájmu „nemít rozpočtové provizorium“ tyto ideály opustit a připravit řádný rozpočet podle jejích představ až v příštím roce? Však on ten rok tak rychle uteče…

Žatecká Romana

Komentáře jsou zavřeny.