10 hříchů vlády

Věci veřejné poukazují na deset hříchů vlády ODS, TOP 09 a LIDEM.

1. Rostoucí nezaměstnanost – nezaměstnanost se blíží k úrovni deseti procent a každý den přibývá dva tisíce nezaměstnaných.

2.  Amnestie a rostoucí kriminalita – primární odpovědnost spadá na premiéra a vládu jako celek (president není ústavně odpovědný) – premiér měl znát detaily a především dopady amnestie – mravní, ekonomické a sociální!

3.  Drahé potraviny –upozorňujeme na mnohem levnější a kvalitnější potraviny v zahraničí; jsme proti současnému zákonu o významné tržní síle; skokově vyrostla hmotná nouze domácností až na 6 %!

4. Nekoncepční rušení nemocnic – dochází k nárazovému rušení regionálních nemocnic – přitom jsou často levnější a efektivnější!

5. Nakupování moci a zastrašování policie – dochází k vyhrožování vyšetřovatelům a státním zástupcům; k systematickému přetahování přeběhlíků; k uplácení rebelujících poslanců ODS vysoce postavenými vládními trafikami! 

6. Podpora lichvářů a exekutorů – vláda nijak neřeší svévoli lichvářů a exekutorů; neřeší nemravné půjčky, nelegální podmínky úročení ani poplatky za jednotlivé exekuce!

7. Zhoršování podnikatelského prostředí – je nutné  investovat do veřejných akcí – staveb, infrastruktury, bydlení, startovních bytů; zavést platbu DPH až po zaplacení faktur!

8. Církevní restituce – příliš velkorysé finanční vyrovnání s církvemi; chybí výčtový zákon; hrozí zpochybnění Benešových dekretů a prolomení hranice roku 1948!

9. Podpora hazardu – nutnost zpřísnění zdanění nejméně na úroveň 10 mld. Kč a omezit počet herních automatů – ročně je postiženo na 100 000 občanů gamblerstvím (když připočteme rodinné příslušníky a spolupracovníky v zaměstnání, jsme na počtu 1 mil. občanů)! 

10. Drahá nafta a zvyšování DPH – vláda zcela nelogicky zvedá DPH, ač to podlamuje tuzemskou ekonomiku; současně zdražuje naftu! 

Záznam tiskové konference na ČT 24 zde

Videozáznam tiskové konference na youtube.com zde

Komentáře jsou zavřeny.