Ústavní soud se bude mout stížností zabývat

Dle sdělení Ústavního soudu byla moje Ústavní stížnost zaregistrována a soudcem zpravodajem byl určen soudce JUDr. Jiří Nykodým.

Tímto sdělením se snažím vyvrátit lži a strašení, ze Ústavní soud se nebude moji stížnosti zabývat.

Komentáře jsou zavřeny.